Ohita valikko

Pelto

Laaksoissa olevat avoimet peltonäkymät ovat tärkeä osa maisemaa. Kuva Aaro Toivio.

Pellot ovat maatalousmaita, joita käytetään erityyppiseen viljelemiseen. Pellot sijaitsevat Vaasan seudulla reheväkasvustoisissa laaksoissa ja täällä viljellään enimmäkseen viljaa. Peltojen ojien reunat lisäävät monimuotoisuutta maatalousalueilla merkittävästi ja ovat reheväkasvustoisempia kuin niityt. Monia niityillä viihtyviä kasveja löytää ojien reunoilta, koska perinteiset niityt ovat vähentyneet. Kun niityt jätetään kesannolle, toisin sanoen ilman viljelemistä kesäksi, lisääntyy silloin myös monimuotoisuus. Monet hyönteiset viihtyvät peltomaisemassa ja houkuttelevat vuorostaan hyönteisiä syöviä lintuja kuten kiuruja, töyhtöhyyppiä, kuoveja, pensastaskuja ja peltosirkkuja. Monet linnut syövät myös matoja, hämähäkkejä ja kasvinosia pelloilta ja useimmat niistä pesivät maassa.

Vaasassa on peltoja noin 2000 ha. Höstvedellä, Bölessä ja Risössä on suuria peltoalueita. Söderfjärden on suurin yhtenäinen peltoalue ja siellä voi nauttia avoimesta maisemasta kahdella eri lintutornilla. Söderfjärden on erityisen suosittu retkeilykohde syyskuussa, kun suuret joukot kurkia lepäävät siellä syysmuuton yhteydessä. Jos haluaa nähdä Söderfjärdenin lintujen näkökulmasta, niin silloin voi käydä ylhäällä olevassa Öjbergetin lintutornissa. Sieltä näkee, että Söderfjräden ei ole vain pyöreä peltoaukea, vaan se myös painautunut alaspäin muodoltaan.