Förbigå menyn

Åkrar

De öppna åkervyerna är en viktig del av landskapet i dalgångarna. Foto Aaro Toivio.

Åkrar är jordbruksmark som används för olika typer av odling. I Vasatrakten ligger åkrarna i de frodiga dalgångarna och här odlas främst spannmål. Åkrarnas dikesrenar ökar mångfalden på jordbruksområden avsevärt och är frodigare än ängsmark. Många ängsväxter hittas ändå på dikesrenarna eftersom de traditionella ängarna minskar i antal. När åkrar lämnas i träda, d.v.s. utan att odlas för en säsong, ökar också biodiversiteten. Många pollinerande insekter trivs i åkerlandskapet och lockar i sin tur till sig insektätande fågelarter som sånglärka, tofsvipa, spov, buskskvätta och ortolansparv. Många fåglar äter också maskar, spindlar och växtdelar på åkrarna och flera av dem häckar på marken.

Den totala åkerarealen i Vasa är ca 2000 ha. Höstves, Böle och Risö är områden med stora åkerarealer. Det största sammanhängande åkerområdet är Söderfjärden och där kan man njuta av det öppna landskapet från två olika fågeltorn. Söderfjärden är ett speciellt populärt utflyktsmål i september då stora skaror tranor rastar där under sin höstflytt. Vill man se Söderfjärden ur fåglarnas perspektiv kan man besöka fågeltornet uppe på Öjberget. Därifrån ser man att Söderfjärden inte bara är rund utan också skålformad.