Ohita valikko
TaiKonin teatteri-, tanssi- ja sirkusmix

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen taideopetus kouluille ja varhaiskasvatukseen

TaiKon tarjoaa taidekasvatusta Vaasan esikoululaisille, varhaiskasvatukselle, kakkosluokkalaisille sekä muille luokka-asteille.

Taiteen perusopetuksen tutustumisjakso Vaasan varhaiskasvatukseen

TaiKon tarjoaa maksullisia opetusjaksoja kaikille esikouluryhmille ja nyt myös muille päiväkodin ikäryhmille eri taideaineessa. Ryhmät voivat toivoa työpajaa seuraavista taideaineista: kuvataide, tanssi, teatteritaide, sirkus, keramiikka ja tekstiili. Taideopettajina toimivat TaiKonin oman alansa koulutetut pedagogit.

Tutustumisjaksot antavat esikoulussa ja varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle mahdollisuuden tutustua johonkin taideaineeseen taiteen ammattilaisen johdolla. Päiväkotien opettajien toivotaan saavan samalla ideoita ja koulutusta valitussa taideaineessa. Samalla myös Vaasan kaupungin järjestämästä Taiteen perusopetuksesta menee tietoa lasten huoltajille. Opetustunnin hinta on 45 €.

Taidekasvatusta Vaasan kakkosluokkalaisille sekä muille luokka-asteille

TaiKon tarjoaa yhteistyössä Vaasan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Vaasan 2.-luokkien oppilaille kaksi oppituntia maksutonta taideopetusta osana kulttuuriopetussuunnitelmaa. Luokka voi toivoa työpajaa seuraavista taideaineista: kuvataide, tanssi, teatteritaide, sirkus ja tekstiilikäsityö. Taideopettajina toimivat TaiKonin oman alansa koulutetut pedagogit. Mahdollisista lisätunneista veloitetaan normaali maksu, joka on 45€/oppitunti. Myös muille luokka-asteille opetus on maksullista.

Taideaineen valinta

1. Keskustele rinnakkaisluokkien tai päiväkodin rinnakkaisryhmien opettajien kanssa mihin taideaineeseen haluatte tutustua. On toivottavaa, että rinnakaisluokilla tai -ryhmillä on samat toiveet taideaineiden suhteen.

2. Valitkaa kaksi vaihtoehtoista taideainetta (vaihtoehto 1. ja vaihtoehto 2.) täyttämällä Webropol-kysely, joka löytyy tältä sivulta: Kouluille suunnattu taideopetus -linkin takaa tai Esikouluille suunnattu taideopetus -linkin takaa.

3. Tunnit voidaan  pitää joko  tuplatuntina (90 min.) tai jaettuna  eri ajankohtiin (koulut 2×45 min., esikoulut 45min.).  Me tulemme koululle/päiväkotiin, mutta olette myös tervetulleita TaiKonille.

4. Mikäli teillä on kysyttävää olkaa yhteydessä TaiKoniin taikon@edu.vaasa.fi.

Taideaineiden tuntikuvaukset

Kuvataide

1. Kuvataide: Tunneilmaisu kuvataiteen keinoin

 • Tekniikka: Maalaus
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: 7-16-vuotiaat

2. Kuvataide: Yksinkertaiset painotekniikat

 • Tekniikka: Grafiikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, pöydät tulee suojata esim. liinalla
 • Kohderyhmä: 4-25-vuotiaat

3. Kuvataide: Satupolku

 • Tekniikka: Piirrustus ja maalaus
 • Oppitunnit min-max: 1-4
 • Oppilasmäärä: 8-10 oppilasta
 • Tilatarve: pöytä tai lattiatilaa
 • Kohderyhmä: 3-4-vuotiaat

Keramiikka

4. Keramiikka: Reliefitaulut

 • Tekniikka: Savi
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, pöydät tulee suojata esim. liinalla
 • Kohderyhmä: 4-12-vuotiaat

Tanssi

5. Tanssi: Nykytanssiin ja eri katutanssimuotoihin tutustuminen

 • Tekniikka: Koordinaatio, rytmi ja motoriikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Liikuntasali tai muu vastaava iso tila
 • Kohderyhmä: 6-15-vuotiaat

6. Tanssi: Luova lastentanssitunti 

 • Oppitunnit min-max: 1-4 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-12 oppilasta
 • Tilatarve: huone jossa on tilaa liikkua
 • Kohderyhmä: 3-5-vuotiaat

Teatteritaide

7. Teatteritaide: Draamapaja

 • Tekniikka: Yhteistyö, luottamus ja ryhmädynamiikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 6-25-vuotiaat

8. Teatteritaide: Impropaja

 • Tekniikka: Teatteritaiteeseen tutustuminen improvisaation ja leikin kautta
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 8-25-vuotiaat

9. Teatteritaide: Satuseikkailu

 • ryhmä työskentelee yhdessä ja antautuu jännittävälle satuseikkailulle teatterin keinoin
 • Oppitunnit min-max: 1-4 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-10 oppilasta
 • Tilatarve: tila jossa voi liikkua vapaasti
 • Kohderyhmä: 3-4-vuotiaat

Sirkus

10. Sirkus: Klovneria

 • Tekniikka: Keskittyminen ja motoriikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 8-25-vuotiaat

11. Sirkus: Akrobatia

 • Tekniikka: Koordinaatio, luottamus ja yhteistyö
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 6-25-vuotiaat

Käsityö

12. Käsityö: Ryijy

 • Tekniikka: Tekstiili
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat

Ota yhteyttä

Sähköposti

 • TaiKon – Itäinen Kasarmintori 7-9, Kasarmi 11, Vaasa

  Avaa kartta