Ohita valikko
TaiKonin teatteri-, tanssi- ja sirkusmix

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen taideopetus kouluille

TaiKon tarjoaa taidekasvatusta Vaasan esikoululaisille, kakkosluokkalaisille sekä muille luokka-asteille.

Taiteen perusopetuksen tutustumisjakso Vaasan esikoululaisille

TaiKon tarjoaa kevätlukukaudella yhteistyössä Vaasan kaupungin opetus- ja kasvatusviraston kanssa Vaasan kaikille esikouluryhmille maksutta 4 tunnin opetusjaksoja eri taideaineissa. Luokka voi toivoa työpajaa seuraavista taideaineista: kuvataide, tanssi, teatteritaide, sirkus, keramiikka ja tekstiili. Taideopettajina toimivat TaiKonin oman alansa koulutetut pedagogit.

Tutustumisjaksot antavat jokaiselle esikoululaiselle mahdollisuuden tutustua johonkin taideaineeseen taiteen ammattilaisen johdolla. Päiväkotien opettajien toivotaan saavan samalla ideoita ja koulutusta valitussa taideaineessa. Kaikki Vaasassa asuvat esikoululaisten huoltajat saavat myös tietoa TaiKonilla järjestettävästä taiteen perusopetuksesta.

Taidekasvatusta Vaasan kakkosluokkalaisille sekä muille luokka-asteille

TaiKon tarjoaa yhteistyössä Vaasan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Vaasan 2.-luokkien oppilaille kaksi oppituntia maksutonta taideopetusta. Lisätunneista veloitetaan normaali maksu, joka on 45€/oppitunti. Myös muille luokka-asteille opetus on maksullista. Luokka voi toivoa työpajaa seuraavista taideaineista: kuvataide, tanssi, teatteritaide, sirkus ja keramiikka. Taideopettajina toimivat TaiKonin oman alansa koulutetut pedagogit.

Taideaineen valinta

1. Keskustele rinnakkaisluokkien tai esikoulussa rinnakkaisryhmien opettajien kanssa mihin taideaineeseen haluatte tutustua. On toivottavaa, että rinnakaisluokilla tai -ryhmillä on samat toiveet taideaineiden suhteen.

2. Valitkaa kaksi vaihtoehtoista taideainetta (vaihtoehto 1. ja vaihtoehto 2.) täyttämällä Webropol-kysely, joka löytyy tältä sivulta: Kouluille suunnattu taideopetus -linkin takaa tai esikouluille suunnattu taideopetus -linkin takaa.

3. Tunnit voidaan  pitää joko yhden kerran tuplatuntina (90 min.) tai jaettuna kahteen eri ajankohtaan (koulut 2×45 min., esikoulut 4x45min.).  Me tulemme koululle, mutta olette myös tervetulleita TaiKonille.

4. Mikäli teillä on kysyttävää olkaa yhteydessä TaiKoniin taikon@edu.vaasa.fi.

Taideaineiden tuntikuvaukset

Kuvataide

1. Kuvataide: Tunneilmaisu kuvataiteen keinoin

 • Tekniikka: Maalaus
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: 7-16-vuotiaat

2. Kuvataide: Yksinkertaiset painotekniikat

 • Tekniikka: Grafiikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, pöydät tulee suojata esim. liinalla
 • Kohderyhmä: 4-25-vuotiaat

Keramiikka

3. Keramiikka: Reliefitaulut

 • Tekniikka: Savi
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, pöydät tulee suojata esim. liinalla
 • Kohderyhmä: 4-12-vuotiaat

Tanssi

4. Tanssi: Nykytanssiin ja eri katutanssimuotoihin tutustuminen

 • Tekniikka: Koordinaatio, rytmi ja motoriikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Liikuntasali tai muu vastaava iso tila
 • Kohderyhmä: 4-15-vuotiaat

Teatteritaide

5. Teatteritaide: Draamapaja

 • Tekniikka: Yhteistyö, luottamus ja ryhmädynamiikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 6-25-vuotiaat

5. Teatteritaide: Impropaja

 • Tekniikka: Teatteritaiteeseen tutustuminen improvisaation ja leikin kautta
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 8-25-vuotiaat

Sirkus

7. Sirkus: Klovneria

 • Tekniikka: Keskittyminen ja motoriikka
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 8-25-vuotiaat

8. Sirkus: Akrobatia

 • Tekniikka: Koordinaatio, luottamus ja yhteistyö
 • Oppitunnit min-max: 2-10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10-23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 6-25-vuotiaat

Ota yhteyttä

Sähköposti

 • TaiKon – Itäinen Kasarmintori 7-9, Kasarmi 11, Vaasa

  Avaa kartta