Ohita valikko
TaiKonin teatteri-, tanssi- ja sirkusmix

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen taideopetus kouluille ja varhaiskasvatukseen

TaiKon tarjoaa taidekasvatusta esikoululaisille, varhaiskasvatukselle, kakkosluokkalaisille sekä muille luokka-asteille.

Taiteen perusopetuksen tutustumisjakso varhaiskasvatukseen

Taiteen perusopetuksen tutustumisjakso varhaiskasvatukseen

TaiKon tarjoaa maksullisia opetusjaksoja kaikille esikouluryhmille ja nyt myös muille päiväkodin ikäryhmille eri taideaineessa. Ryhmät voivat toivoa työpajaa seuraavista taideaineista: kuvataide, sirkus-tanssi, tanssi, teatteritaide, mediataide, keramiikka ja tekstiilikäsityö. Taideopettajina toimivat TaiKonin oman alansa koulutetut pedagogit.

Tutustumisjaksot antavat esikoulussa ja varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle mahdollisuuden tutustua johonkin taideaineeseen taiteen ammattilaisen johdolla. Päiväkotien opettajien toivotaan saavan samalla ideoita ja koulutusta valitussa taideaineessa. Samalla myös Vaasan kaupungin järjestämästä Taiteen perusopetuksesta menee tietoa lasten huoltajille. Opetustunnin hinta on 45 €.

Taidekasvatusta Vaasan kakkosluokkalaisille sekä muille luokka-asteille

Taidekasvatusta Vaasan 2.-luokkalaisille sekä muille luokka-asteille

TaiKon tarjoaa yhteistyössä Vaasan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Vaasan 2.-luokkien oppilaille kaksi oppituntia maksutonta taideopetusta osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Luokka voi toivoa työpajaa seuraavista taideaineista: kuvataide, mediataide, tanssi, teatteritaide, sirkus , keramiikka ja tekstiilikäsityö. Taideopettajina toimivat TaiKonin oman alansa koulutetut pedagogit. Mahdollisista lisätunneista veloitetaan normaali maksu, joka on 45€/oppitunti. Myös muille luokka-asteille opetus on maksullista.

Taideaineen valinta

 1. Keskustele rinnakkaisluokkien tai päiväkodin rinnakkaisryhmien opettajien kanssa mihin taideaineeseen haluatte tutustua. On toivottavaa, että rinnakkaisluokilla tai -ryhmillä on samat toiveet taideaineiden suhteen. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen taideopetuksen tuntikuvaukset löydät tästä alta taideaineittain.
 2. Valitkaa kaksi vaihtoehtoista taideainetta (vaihtoehto 1. ja vaihtoehto 2.) täyttämällä Webropol-kysely, joka löytyy tältä sivulta: Kouluille suunnattu taideopetus -linkin takaa tai Esikouluille suunnattu taideopetus -linkin takaa.
 3. Tunnit voidaan pitää joko tuplatuntina (90 min.) tai jaettuna eri ajankohtiin (koulut 2×45 min., esikoulut 45min.).  Me tulemme koululle/päiväkotiin, mutta olette myös tervetulleita TaiKonille.
 4. Mikäli teillä on kysyttävää olkaa yhteydessä TaiKoniin taikon@edu.vaasa.fi.

Kuvataide

Kuvataide: Tunneilmaisu kuvataiteen keinoin

 • Tekniikka: Maalaus
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: 7–16-vuotiaat

Kuvataide: Yksinkertaiset painotekniikat

 • Tekniikka: Grafiikka
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, pöydät tulee suojata esim. liinalla
 • Kohderyhmä: 4–25-vuotiaat

Kuvataide: Satupolku

 • Tekniikka: Piirustus ja maalaus
 • Oppitunnit min-max: 1–4 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–10 oppilasta
 • Tilatarve: pöytä tai lattiatilaa
 • Kohderyhmä: 3–6-vuotiaat

Käsityö ja keramiikka

Tekstiilikäsityö: Nauhakudonta

 • Tekniikka: Tekstiili
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: 6–9-vuotiaat

Tekstiilikäsityö: Neulahuovutus tai huovutus

 • Tekniikka: Tekstiili
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: Neulahuovutus 6–9-vuotiaat, neulahuovutus tai huovutus 10–15-vuotiaat

Tekstiilikäsityö: Ryijy

 • Tekniikka: Tekstiili
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä
 • Kohderyhmä: 10–15-vuotiaat

Keramiikka: Reliefitaulut

 • Tekniikka: Savi
 • Oppitunnit min-max: 2 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, pöydät tulee suojata esim. liinalla
 • Kohderyhmä: 4–15-vuotiaat

Tanssi

Tanssi: Nykytanssiin ja katutanssiin tutustuminen

 • Tekniikka: Koordinaatio, rytmi ja motoriikka
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10–23 oppilasta
 • Tilatarve: Liikuntasali tai muu vastaava iso tila
 • Kohderyhmä: 6–15-vuotiaat

Tanssi: Luova lastentanssitunti 

 • Oppitunnit min-max: 1–4 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–12 oppilasta
 • Tilatarve: huone jossa on tilaa liikkua
 • Kohderyhmä: 3–5-vuotiaat

Teatteritaide

Teatteritaide: Draamapaja

 • Tekniikka: Yhteistyö, luottamus ja ryhmädynamiikka
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 6–25-vuotiaat

Teatteritaide: Impropaja

 • Tekniikka: Teatteritaiteeseen tutustuminen improvisaation ja leikin kautta
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 8–25-vuotiaat

Teatteritaide: Satuseikkailu

 • ryhmä työskentelee yhdessä ja antautuu jännittävälle satuseikkailulle teatterin keinoin
 • Oppitunnit min-max: 1-4 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8-10 oppilasta
 • Tilatarve: tila jossa voi liikkua vapaasti
 • Kohderyhmä: 3-4-vuotiaat

Sirkus

Sirkus: Sirkusvälineet ja akrobatia

 • Tekniikka: Keskittyminen ja motoriikka. Koordinaatio, luottamus ja yhteistyö
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 7–25-vuotiaat

Sirkus: Klovneria

 • Tekniikka: Keskittyminen ja motoriikka
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone tai isompi tila
 • Kohderyhmä: 10–25-vuotiaat

Sirkus: Sirkus-tanssimix

 • Tekniikka: motoriikka, koordinaatio, rytmiikka ja ilmaisu
 • Oppitunnit min-max: 2–10 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 10–23 oppilasta
 • Tilatarve: liikkumiseen soveltuva tila (tms.)
 • Kohderyhmä: 6–25-vuotiaat

Mediataide

Mediataide: Mediataide tutuksi! Tunnetaitojen opettelu

 • Tekniikka: Valokuva/ äänimaailma
 • Oppitunnit min-max: 2–4 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 6–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, jos mahdollista niin projektori, valkokangas ja äänentoistojärjestelmä. Suositellaan, että pidetään tilassa, jossa on myös tilaa liikkua.
 • Kohderyhmä: 7–16-vuotiaat

Mediataide: Kuva liikkeelle! – animaatiotyöpaja

 • Tekniikka: Stop motion- animaatio
 • Oppitunnit min-max: 2–8 oppituntia
 • Oppilasmäärä: 8–23 oppilasta
 • Tilatarve: Luokkahuone pöydillä, projektori, valkokangas ja äänentoistojärjestelmä.
 • Kohderyhmä: 6–16-vuotiaat

Ota yhteyttä

Sähköposti

 • TaiKon – Itäinen Kasarmintori 7-9, Kasarmi 11, Vaasa

  Avaa kartta