Förbigå menyn
TaiKonin teatteri-, tanssi- ja sirkusmix

Konstundervisning till skolor och förberedande fostran enligt planen för kulturfostran

TaiKon erbjuder konstfostran för förskolebarn, förberedande fostran samt andraklassister och övriga årskurser i Vasa.

Introduktion i grundläggande konstundervisning för förberedande fostran i Vasa

TaiKon erbjuder undervisningssekvenser i konstfostran till alla förskole- och nu även till övriga grupper inom förberedande fostran. Grupperna kan önska undervisning i något av följande konstämnen: bildkonst, dans, cirkus, teaterkonst, keramik och textil. Som lärare fungerar TaiKons professionella lärare i respektive konstform.

Introlektionerna ger barnen möjlighet att bekanta sig med en konstform under ledning av en professionell konstnär. Vi hoppas även att daghemspedagogerna får idéer och fortbildning i den konstform som daghemmet har valt. På detta sätt får också vårdnadshavare till barnen förstahands information om den grundläggande konstundervisning som ordnas av Vasa stad. Pris per undervisningslektion är 45 €.

Konstfostran för andraklassisterna i Vasa och för andra årskurser

TaiKon i samarbete med Vasa stads kulturtjänster erbjuder elever i åk 2 i Vasa två kosnadsfria lektioner konstundervisning som en del av kulturläroplanen. Klassen kan önska undervisning i något av följande konstämnen: bildkonst, dans, cirkus, teaterkonst, keramik och textilslöjd. Som lärare fungerar TaiKons professionella lärare i respektive konstform. För extratimmar debiteras normal avgift, som är 45€/lektion. För andra årskurser är undervisningen  avgiftsbelagd.

Val av konstämnen

1. Diskutera med lärarna i parallellklasserna eller i daghemmens parallellgrupper om vilken konstform er skola eller daghem vill bekanta sig med. Det är önskvärt att parallelklasserna eller -grupperna väljer samma konstform.

2. Välj två alternativa konstformer (alternativ 1. och alternativ 2.) genom att fylla i Webropol-enkäten som finns under länken Konstundervisning riktad till skolor eller under länken Konstundervisning riktad till förskolor.

3. Lektionerna hålls endera som en dubbellektion (90 min.) eller uppdelade på olika tidpunkter (skolor 2×45 min.) eller (daghem 45min.). Vi kommer till skolan, men ni är också välkomna till TaiKon.

4. Om ni har frågor, ta kontakt via adressen taikon@edu.vaasa.fi.

Lektionsbeskrivning av konstämnen 

Bildkonst

1. Bildkonst: Känslouttryck via bildkonsten

 • Teknik: Målning
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: 7-16 år

2. Bildkonst: Enkla trycktekniker

 • Teknik: Grafik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum, arbetsbord med skyddsdukar
 • Ålder: 4-25 år

3.  Bildkonst: Vi gör en sagostig

 • Teknik: Teckning och målning
 • Lektioner min-max: 1-4 lektioner
 • Elevantal: 8-10 elever
 • Utrymmesbehov: arbetsbord med skyddsdukar eller golv
 • Ålder: 3-4-år

Keramik

4. Keramik: Tavlor i relief

 • Teknik: Lera
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum, arbetsbord med skyddsdukar
 • Ålder: 4-12 år

Dans

5. Dans: fartfylld danslektion med inslag av nutidsdans och hip hop

 • Teknik: Koordination, rytm och motorik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmesbehov: Gymnastiksal eller motsvarande större utrymme
 • Ålder: 4-15 år

6. Dans: kreativ barndanslektion

 • Lektioner min-max: 1-4 lektioner
 • Elevantal: 8-10 elever
 • Utrymmesbehov: utrymme där det finns plats att röra sig i
 • Ålder: 3-4 år

Teaterkonst

7. Teaterkonst: Dramaverkstad

 • Teknik: Samarbete, tillit ja gruppdynamik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 6-25 år

8. Teaterkonst: Improvisationsverkstad

 • Teknik: Bekanta sig med teater via improvisation och lek
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 8-25 år

9. Teaterkonst: Sagoäventyret

 • gruppen jobbar tillsammans och ger sig ut på ett spännande sagoäventyr med hjälp av teaterns verktyg
 • Lektioner min-max: 1-4 lektioner
 • Elevantal: 8-10 elever
 • Utrymmebehov: ett utrymme där man kan röra sig fritt
 • Ålder: 3-4 år

Cirkus

10. Cirkus: Clowneri

 • Teknik: Koncentraion och motorik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 ellever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 8-25 år

11. Cirkus: Akrobatik

 • Teknik: Koordination, tillit och smarbete
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 6-25 år

Slöjd

9. Slödj: Rya

 • Teknik: Textil
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: 7-12 år

Ta kontakt

 • TaiKon – Östra Kaserntorget 7-9, Kasern 11, Vasa

  Öppna kartan