Förbigå menyn
TaiKonin teatteri-, tanssi- ja sirkusmix

Konstundervisning till skolor och förberedande fostran enligt planen för kulturfostran

TaiKon erbjuder konstfostran för förskolebarn, förberedande fostran samt andraklassister och övriga årskurser i Vasa.

Konstundervisning för förberedande fostran

Introduktion i grundläggande konstundervisning för förberedande fostran

TaiKon erbjuder undervisningssekvenser i konstfostran till alla förskole- och nu även till övriga grupper inom förberedande fostran. Grupperna kan önska undervisning i något av följande konstämnen: bildkonst, mediekonst, dans, cirkus, teaterkonst, keramik och textilslöjd. Som lärare fungerar TaiKons professionella lärare i respektive konstform.

Introlektionerna ger barnen möjlighet att bekanta sig med en konstform under ledning av en professionell konstnär. Vi hoppas även att daghemspedagogerna får idéer och fortbildning i den konstform som daghemmet har valt. På detta sätt får också vårdnadshavare till barnen förstahands information om den grundläggande konstundervisning som ordnas av Vasa stad. Pris per undervisningslektion är 45 €.

Konstfostran för andraklassisterna i Vasa och för andra årskurser

Konstfostran för andraklassisterna i Vasa och för andra årskurser

TaiKon i samarbete med Vasa stads kulturtjänster erbjuder elever i åk 2 i Vasa två kostnadsfria lektioner konstundervisning som en del av plan för kulturfostran. Klassen kan önska undervisning i något av följande konstämnen: bildkonst, mediekonst, dans, cirkus, teaterkonst, keramik och textilslöjd. Som lärare fungerar TaiKons professionella lärare i respektive konstform. För extratimmar debiteras normal avgift, som är 45€/lektion. För andra årskurser är undervisningen  avgiftsbelagd.

Val av konstämnen

 1. Diskutera med lärarna i parallellklasserna eller i daghemmens parallellgrupper om vilken konstform er skola eller daghem vill bekanta sig med. Det är önskvärt att parallellklasserna eller -grupperna väljer samma konstform. Noggrann lektionsbeskrivning av konstämnen hittar du här nedan.
 2. Välj två alternativa konstformer (alternativ 1. och alternativ 2.) genom att fylla i Webropol-enkäten som finns under länken Konstundervisning riktad till skolor eller under länken Konstundervisning riktad till förskolor.
 3. Lektionerna hålls endera som en dubbellektion (90 min.) eller uppdelade på olika tidpunkter (skolor 2×45 min.) eller (daghem 45min.). Vi kommer till skolan, men ni är också välkomna till TaiKon.
 4. Om ni har frågor, ta kontakt via adressen taikon@edu.vaasa.fi.

Bildkonst

Bildkonst: Känslouttryck via bildkonsten

 • Teknik: Målning
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: 7-16 år

Bildkonst: Enkla trycktekniker

 • Teknik: Grafik
 • Lektioner min-max: 2–10 lektioner
 • Elevantal: 8–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum, arbetsbord med skyddsdukar
 • Ålder: 4–25 år

Bildkonst: Vi gör en sagostig

 • Teknik: Teckning och målning
 • Lektioner min-max: 1–4 lektioner
 • Elevantal: 8–10 elever
 • Utrymmesbehov: arbetsbord med skyddsdukar eller golv
 • Ålder: 3–6-år

Slöjd och keramik

Textilslöjd: Bandvävning

 • Teknik: Textil
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: 6–9 år

Textilslöjd: Nåltovning eller tovning

 • Teknik: Textil
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: Nåltovilning 6–9 år, nåltovilning eller tovning 10–15 år

Textilslöjd: Rya

 • Teknik: Textil
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: 6–15 år

Keramik: Tavlor i relief

 • Teknik: Lera
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum, arbetsbord med skyddsdukar
 • Ålder: 4–15 år

Dans

Dans: fartfylld danslektion med inslag av nutidsdans och hip hop

 • Teknik: Koordination, rytm och motorik
 • Lektioner min-max: 2–10 lektioner
 • Elevantal: 10–23 elever
 • Utrymmesbehov: Gymnastiksal eller motsvarande större utrymme
 • Ålder: 4–15 år

Dans: kreativ barndanslektion

 • Lektioner min-max: 1–4 lektioner
 • Elevantal: 8–10 elever
 • Utrymmesbehov: utrymme där det finns plats att röra sig i
 • Ålder: 3–4 år

Teaterkonst

Teaterkonst: Dramaverkstad

 • Teknik: Samarbete, tillit ja gruppdynamik
 • Lektioner min-max: 2–10 lektioner
 • Elevantal: 10–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 6–25 år

Teaterkonst: Improvisationsverkstad

 • Teknik: Bekanta sig med teater via improvisation och lek
 • Lektioner min-max: 2–10 lektioner
 • Elevantal: 10–23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 8–25 år

Teaterkonst: Sagoäventyret

 • gruppen jobbar tillsammans och ger sig ut på ett spännande sagoäventyr med hjälp av teaterns verktyg
 • Lektioner min-max: 1–4 lektioner
 • Elevantal: 8–10 elever
 • Utrymmebehov: ett utrymme där man kan röra sig fritt
 • Ålder: 3–4 år

Cirkus

Cirkus: Cirkusredskap och akrobatik

 • Teknik: Koncentration och motorik. Koordination, tillit och samarbete
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 7–25 år

Cirkus: Clowneri

 • Teknik: Koncentration och motorik
 • Lektioner min-max: 2–10 lektioner
 • Elevantal: 10–23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 10–25 år

Cirkus: Cirkus-dansmix 

 • Teknik: motorik, koordination, rytmik, uttryck
 • Lektioner min-max: 2–10 lektioner
 • Elevantal: 10–23 elever
 • Utrymmebehov:utrymme där det finns plats att röra sig i
 • Ålder: 6–25 år

Mediekonst

Mediekonst: Bekanta dig med mediakonst – Var du lär dig om känslomässiga färdigheter 

 • Teknik: Foto / Ljudvärld
 • Lektioner min-max: 2–4 lektioner
 • Elevantal: 6–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord, projektor, filmduk och ljudsystem Det rekommenderas att den ordnas i ett utrymme där det också finns utrymme att röra sig.
 • Ålder: 7–16 år

Mediekonst: Bild och rörelse! – animationsverkstad

 • Teknik: Stop motion- animation
 • Lektioner min-max: 2–8 lektioner
 • Elevantal: 8–23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord, projektor, filmduk och ljudsystem
 • Ålder: 6–16 år

Ta kontakt

 • TaiKon – Östra Kaserntorget 7-9, Kasern 11, Vasa

  Öppna kartan