Förbigå menyn
TaiKonin teatteri-, tanssi- ja sirkusmix

Konstundervisning till skolor enligt Planen för kulturfostran

TaiKon erbjuder konstfostran för förskolebarn och andraklassisterna i Vasa och för andra årskurser.

Introduktion i grundläggande konstundervisning för förskolebarn i Vasa

TaiKon i samarbete med Vasa stads verket för fostran och utbildning erbjuder förskolebarn i Vasa kosnadsfria undervisningssekvenser på 4 lektioner i olika konstformer på vårterminen. Gruppen kan önska undervisning i något av följande konstämnen: bildkonst, dans, cirkus, teaterkonst, keramik och textil. Som lärare fungerar TaiKons professionella lärare i respektive konstform.

Introlektionerna ger varje förskolebarn möjlighet att bekanta sig med en konstform under ledning av en professionell konstnär. Vi hoppas även att förskolelärarna får idéer och fortbildning i den konstform som daghemmet har valt. Alla förskolebarn som är bosatta i Vasa får också förstahands information om Grundläggande konstundervisning som ordnas i staden.

Konstfostran för andraklassisterna i Vasa och för andra årskurser

TaiKon i samarbete med Vasa stads kulturtjänster erbjuder elever i åk 2 i Vasa två kosnadsfria lektioner konstundervisning. För extratimmar debiteras normal avgift, som är 45€/lektion. För andra årskurser undervisningen är avgiftsbelagd. Klassen kan önska undervisning i något av följande konstämnen: bildkonst, dans, cirkus, teaterkonst och keramik. Som lärare fungerar TaiKons professionella lärare i respektive konstform.

Val av konstämnen

1. Diskutera med lärarna i parallellklasserna eller i förskolans parallellgrupperna om vilken konstform er skola eller förskola vill bekanta sig med. Det är önskvärt att parallelklasserna eller -grupperna väljer samma konstform.

2. Välj två alternativa konstformer (alternativ 1. och alternativ 2.) genom att fylla i Webropol-enkäten som finns under länken Konstundervisning riktad till skolor eller under länken Konstundervisning riktad till förskolor.

3. Lektionerna hålls endera som en dubbellektion (90 min.) eller uppdelade på två olika tidpunkter (skolor 2×45 min.) eller (förskolor 4x45min.). Vi kommer till skolan, men ni är också välkomna till TaiKon.

4. Om ni har frågor, ta kontakt via adressen taikon@edu.vaasa.fi.

Lektionsbeskrivning av konstämnen 

Bildkonst

1. Bildkonst: Känslouttryck via bildkonsten

 • Teknik: Målning
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum med arbetsbord
 • Ålder: 7-16 år

2. Bildkonst: Enkla trycktekniker

 • Teknik: Grafik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum, arbetsbord med skyddsdukar
 • Ålder: 4-25 år

Keramik

3. Keramik: Tavlor i relief

 • Teknik: Lera
 • Lektioner min-max: 2 lektioner
 • Elevantal: 8-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum, arbetsbord med skyddsdukar
 • Ålder: 4-12 år

Dans

4. Dans: fartfylld danslektion med inslag av nutidsdans och hip hop

 • Teknik: Koordination, rytm och motorik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmesbehov: Gymnastiksal eller motsvarande större utrymme
 • Ålder: 4-15 år

Teaterkonst

5. Teaterkonst: Dramaverkstad

 • Teknik: Samarbete, tillit ja gruppdynamik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmesbehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 6-25 år

5. Teaterkonst: Improvisationsverkstad

 • Teknik: Bekanta sig med teater via improvisation och lek
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 8-25 år

Cirkus

7. Cirkus: Clowneri

 • Teknik: Koncentraion och motorik
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 ellever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 8-25 år

8. Cirkus: Akrobatik

 • Teknik: Koordination, tillit och smarbete
 • Lektioner min-max: 2-10 lektioner
 • Elevantal: 10-23 elever
 • Utrymmebehov: Klassrum eller större utrymme
 • Ålder: 6-25 år

Ta kontakt

 • TaiKon – Östra Kaserntorget 7-9, Kasern 11, Vasa

  Öppna kartan