Ohita valikko
Lapset piirustusten kanssa.

Lastenkulttuuritoiminta Vaasassa

Vaasassa halutaan panostaa entistä enemmän lastenkulttuuriin. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kulttuuripolku ja perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma, joiden kautta halutaan taata jokaiselle lapselle ja nuorelle taide- ja kulttuurikokemuksia.

Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku

Kulttuurikasvatus tukee lapsen kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kehittymistä. Se vahvistaa kulttuurien moninaisuuksien ymmärtämistä ja antaa kulttuurisen yleissivistyksen pohjan. Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen monipuolista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta sekä tukea itsetuntoa. Se antaa mahdollisuuksia kulttuurisiin elämyksiin ja taiteelliseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on turvata lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kulttuuripolku toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa lasten oman toiminnan kautta, lähiympäristössä ja lähiyhteisöissä, taide- ja kulttuurilaitosten tuottamana sekä yhteistyössä yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.

Vaasan varhaiskasvatuksen kulttuuripolkuja on kolme. Jokaiselle polulle on valittu kaksi kulttuuri- tai taidemuotoa, joihin polulla erityisesti syvennytään. Monilukutaidon osa-alueet läpäisevät kaikki polut. Kaikilla poluilla toteutetaan lopputuotokset, jotka liittyvät poluille valittuihin taidemuotoihin. Tuotokset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa ja ne esitetään lähiyhteisöissä.

Kulttuuripolut:

  • Höyhensaarten polku, alle 3-vuotiaat: sanataide ja musiikki, polun tuotoksina konsertti ja lorupuu
  • Satuseikkailijan polku, 3-4-vuotiaat: kuvataide ja teatteri, polun tuotoksina taidenäyttely ja teatteriesitys
  • Tutkimusmatkailijan polku, 5-6-vuotiaat: mediataide ja kulttuuriperintö, polun tuotoksina animaatio/mediaesitys ja tutkimusmatka

KOPS - perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuuriopetussuunnitelma KOPSin tavoitteena on taata kaikille vaasalaisille lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus kokea ja osallistua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin ja taiteeseen.

Kulttuuriopetussuunnitelma täydentää opetussuunnitelmaa ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Sen toteutuminen takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita. Se myös yhdistää eri oppiaineita.

Kulttuurikasvatus antaa muun muassa taidon ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria. Samalla kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu. Paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat oppilaille tutuiksi.

Vaasan perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön. Suunnitelmassa pyritään turvaamaan tietty määrä kulttuurikasvatusta jokaiselle vaasalaiselle peruskoululaiselle. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kaupunginkirjasto, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, museot sekä muut kulttuuritoimijat.

Lisätietoja:

  • Lastenkulttuuritoiminta

    Lätäkkö – lasten kulttuuriviikot

    Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

    Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku