Ohita valikko
Lapset piirustusten kanssa.

Lastenkulttuuritoiminta Vaasassa

Vaasassa halutaan panostaa entistä enemmän lastenkulttuuriin. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kulttuuripolku ja perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma, joiden kautta halutaan taata jokaiselle lapselle ja nuorelle taide- ja kulttuurikokemuksia.

Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku

Kulttuurikasvatus tukee lapsen kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kehittymistä. Se vahvistaa kulttuurien moninaisuuksien ymmärtämistä ja antaa kulttuurisen yleissivistyksen pohjan. Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen monipuolista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta sekä tukea itsetuntoa. Se antaa mahdollisuuksia kulttuurisiin elämyksiin ja taiteelliseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on turvata lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kulttuuripolku toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa lasten oman toiminnan kautta, lähiympäristössä ja lähiyhteisöissä, taide- ja kulttuurilaitosten tuottamana sekä yhteistyössä yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää: Kulttuurikasvatussuunnitelma

Vaasan varhaiskasvatuksen kulttuuripolkuja on kolme. Jokaiselle polulle on valittu kaksi kulttuuri- tai taidemuotoa, joihin polulla erityisesti syvennytään. Monilukutaidon osa-alueet läpäisevät kaikki polut. Kaikilla poluilla toteutetaan lopputuotokset, jotka liittyvät poluille valittuihin taidemuotoihin. Tuotokset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa ja ne esitetään lähiyhteisöissä.

Kulttuuripolut:

 • Höyhensaarten polku, alle 3-vuotiaat: sanataide ja musiikki, polun tuotoksina konsertti ja lorupuu
 • Satuseikkailijan polku, 3-4-vuotiaat: kuvataide ja teatteri, polun tuotoksina taidenäyttely ja teatteriesitys
 • Tutkimusmatkailijan polku, 5-6-vuotiaat: mediataide ja kulttuuriperintö, polun tuotoksina animaatio/mediaesitys ja tutkimusmatka

KOPS - perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuuriopetussuunnitelma KOPSin tavoitteena on taata kaikille vaasalaisille lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus kokea ja osallistua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin ja taiteeseen.

Kulttuuriopetussuunnitelma täydentää opetussuunnitelmaa ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Sen toteutuminen takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita. Se myös yhdistää eri oppiaineita.

Kulttuurikasvatus antaa muun muassa taidon ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria. Samalla kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu. Paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat oppilaille tutuiksi. (http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/)

Vaasan perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön. Suunnitelmassa pyritään turvaamaan tietty määrä kulttuurikasvatusta jokaiselle vaasalaiselle peruskoululaiselle. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kaupunginkirjasto, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, museot sekä muut kulttuuritoimijat.

Lue lisää: Kulttuuriopetussuunnitelma

Perheiden taidetoiminta

Tulossa

Tunteiden festivaali 6.-10.3.2023 - avoimet yleisötapahtumat lapsiperheille Draama-salissa

Tunteiden festivaali juhlistaa luovaa pedagogiikkaa Vaasassa erityisesti kouluissa. Lapsiperheille tarkoitettuja avoimia työpajoja ja teatteriesityksiä järjestetään Vaasan pääkirjaston Draama-salissa 6.–10.3.2023.

Tunteiden festivaali tarjoaa alueen lapsiperheille maksuttomia tapahtumia, kuten teatteria, musiikkia, kuvataidetta, tarinankerrontaa ja työpajoja. Eri taiteilijoiden esityksissä ja työpajoissa tarkastellaan muun muassa missä uteliaisuus, ilo, rakkaus, sisu ja innostus asuvat?

Avoimet yleisötapahtumat pääkirjaston Draama-salissa:

·       Maanantaina 6.3., tiistaina 7.3. ja keskiviikkona 8.3. klo 17–18.30 järjestetään performanssityöpajoja.

·       Torstaina 9.3. klo 17–20 illallistapahtuma Vaasassa asuville kansainvälisille perheille. Ohjelmassa stand upia, jossa voi jakaa tarinansa suomalaisesta sisusta open mic-tilaisuudessa. Lapset voivat osallistua taide- ja askarteluprojekteihin Tunnestudiossa.

·       Perjantaina 10.3. klo 17–18.30 opetellaan pantomiimia ja tunteiden ilmaisua yhdessä Novian teatteripedagogien kanssa.

Taustalla pilottiprojekti

Festivaalin taustalla on viime syksynä käynnistynyt pilottiprojekti, joka on toteutettu Vaasan kouluissa ja päiväkodeissa kulttuuriohjaaja Thomas Velissariksen johdolla. Luovaa pedagogiikkaa ja teatterikasvatusta sisältävässä ohjelmassa on harjoiteltu perustunteiden ilmaisua muun muassa pantomiimiesitysten ja työpajojen kautta.

 • LÄTÄKKÖ – Lasten Kulttuuriviikot järjestetään jälleen 1.-31.10.2023. Lätäkkö on vaasalaista lastenkulttuuria esittelevä tapahtumakuukausi.

Lisätietoja:

 • Lastenkulttuuritoiminta

  Lätäkkö – lasten kulttuuriviikot

  Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

  Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku