Ohita valikko

Gerby skola

Gerby skola on ruotsinkielinen alakoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-6.

Gerby skolassa pyritään myönteisessä, turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä kasvattamaan oppilaista terveitä, hyvän itsetunnon omaavia, vastuuntuntoisia yksilöitä. Tärkeää on, että oppilas käyttäytyy hyvin ja tulee toimeen kaikkien kanssa.

Oppilaan koulunkäynti rakentuu yhteiselle vastuun ottamiselle jossa oppilas, koti ja koulun henkilökunta ovat yhteistyössä ja jokaisella on oma roolinsa. Jatkuvalla viestinnällä pyritään luomaan vastavuoroinen yhteistyö kodin ja koulun välille.

Keskeistä koulun toiminnassa on, että jokaisella oppilaalla on hyvät lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja opintotekniikan perustiedot, jotta oppilas saa kestävän perustan jatko-opinnoille. Eri taidot sekä taiteelliset ilmaisutavat ovat myös tärkeä osa oppilaan tietopankkia.

Koulussa vaalitaan perinteitä ja oppilaalle tarjotaan monia erityyppisiä elämyksiä kulttuurin, ulkoilutoiminnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen saralla. Gerby skolassa kaikki oppilaat tulevat nähdyiksi ja heitä kunnioitetaan.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Henkilökunnan sähköposti