Ohita valikko

Koulu- ja päiväkotitilojen vuokraus

Vaasan kaupungin koulujen ja päiväkotien tiloja (esim. liikuntasalit, auditoriot, luokkahuoneet) vuokrataan sekä yksittäisiä tilaisuuksia varten että säännöllisiin vuoroihin koko lukuvuodeksi.

Liikuntasalien vakiovuoroja hallinnoi kaupungin liikuntapalvelut.

Yksittäisiä tilaisuuksia varten varaukset tehdään suoraan kyseisen koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle.

Tulostettava tilojen vuokrauslomake löytyy tästä linkistä(pdf).

 

Käyttöehdot / Sitoumus

1.      Yleistä

Anomus koulutilojen/päiväkotitilojen vuokraamisesta voidaan tehdä koko lukuvuodeksi tai yksittäisiä tilaisuuksia varten. Koulun rehtori/Päiväkodinjohtaja hyväksyy tai hylkää anomuksen. Käyttäjällä on oikeus käyttää koulun/päiväkodin tiloja ainoastaan anomuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Vastuuhenkilö

Käyttäjäryhmällä tulee olla täysi-ikäinen henkilö, joka on vastuussa ryhmän toiminnasta ja käytöksestä koulutiloissa.

Vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, että:

 • käyttäjät liikkuvat ainoastaan sovitulla alueella koulussa
 • tilan käyttäjät seuraavat sovittua aikataulua
 • sivullisia ei tule ryhmän mukana sisälle
 • ulko-ovet ovat lukossa
 • tilat ovat käytön jälkeen moitteettomassa kunnossa ja roskat viety ulkoroskikseen
 • liikuntasalissa käytetään ainoastaan sisäpelikenkiä ja –välineitä
 • käyttäjät eivät käytä koulun palloja tai muita urheiluvälineitä, ellei asiasta ole sovittu koulun rehtorin kanssa
 • liikuntasalin yhteydessä olevia näyttämötiloja saa käyttää ainoastaan, jos asiasta on sovittu koulun rehtorin kanssa
 • tilat on tyhjennettävä viimeistään 15 minuuttia varatun ajan päättymisestä
 • pukuhuoneet tyhjennetään, valot sammutetaan ja suihkut suljetaan
 • lainatut avaimet / tagit palautetaan kouluun / liikuntapalveluille kun tiloja ei enää käytetä

2.      Koulun/Päiväkodin turvaohjeet

Käyttäjien on perehdyttävä koulun/päiväkodin eri turvallisuusohjeisiin.

3.      Järjestyshäiriöt tai koulun/päiväkodin omaisuuteen kohdistuneet vahingot

Kaikista järjestyshäiriöistä ja koulun/päiväkodin omaisuuteen kohdistuneista vahingoista on välittömästi ilmoitettava koulun iltavalvojalle tai koulun rehtorille/päiväkodinjohtajalle. Käyttäjän on tarvittaessa jätettävä kirjallinen selvitys tapahtuneesta. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja siivouskustannukset. Käyttöoikeus voidaan tarpeen vaatiessa peruuttaa.

Esimerkkejä käyttäjän korvausvelvollisuudesta:

 • käytössä olevia laitteita ja materiaalia on käytetty väärin (ei kulumat)
 • vääränlaisten kenkien käytöstä on jäänyt jälkiä liikuntasalin lattiaan
 • kiinteistöä on vahingoitettu

4.      Tupakointi, alkoholi ja huumeet

Tupakointi sekä alkoholin ja huumeiden käyttö on kielletty koulussa/päiväkodissa ja koulun/päiväkodin alueella.

5.      Käyttöaikojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Varattuja aikoja ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

6.      Koulun/Päiväkodin oma tilojen käyttö

Koulun rehtorilla/Päiväkodinjohtajalla on oikeus peruuttaa myönnetty aika jos koulu/päiväkoti tarvitsee tiloja omaan käyttöönsä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen.

7.      Koulun keittiön käyttäminen

Teese Botnia – Ruokapalvelut päättää koulun keittiön vuokraamisesta.

8.      Vuokra

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa vuosittain eri tilojen vuokrataksat.

9.      Vapautus maksuista

Voidaan myöntää käytöstä, joka läheisesti liittyy koulun toimintaan.
Maksuvapauden myöntää koulutoimenjohtaja/varhaiskasvatusjohtaja hakemuksen perusteella. Hakemus osoitetaan perusopetuksen hallintoon / Heli Stenbacka tai varhaiskasvatuksen hallintoon / Monica Lassfolk

10.  Tilakäytön irtisanominen

Tilakäyttö voidaan irtisanoa, mikäli käyttäjä on rikkonut annettuja sääntöjä.

 

Tilojen vuokraushinnasto

Hintoihin lisätään alv 10% (AvL 85a §) tai 24 % (AvL 84 §). (1.1.2024 alkaen)

KOULUT   € / tunti, ilman alv € / vrk, ilman alv
Luokkahuone tai vastaava 14,50 58,00
Tekninen / Tekstiili / erikoisluokkahuoneet 41,00 164,00
Koulujen auditorio 60,50 242,00
Variskan aula, ruokala ja kioski 29,00 116,00
Muiden koulujen aulat, ruokalat 21,00 84,00
Variskan suuri liikuntasali + pukuhuone 62,50 390,00
Muiden koulujen liikuntasali + pukuhuone 53,50 334,00
Pukuhuone 38,00 152,00
Pakettihinta (ei sisällä keittiötä) 800,00

 

PÄIVÄKODIT  € / tunti, ilman alv € / vrk, ilman alv
Päivähoitotila 14,50 58,00
Ruokailutila / sali 21,00 84,00
 • Tilat on jätettävä vuokrauksen jälkeen yhtä siistiin kuntoon kuin ne olivat tiloihin tultaessa.
 • Tapahtumassa aiheutuneet roskat tulee kerätä ja viedä ulkoroskikseen.
 • Peruutuksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen varattua ajankohtaa. Peruuttamattomista varauksista laskutetaan 50%.
 • Pelkkä liikuntasalin vuokraus syys- ja kevätlukukauden aikana liikuntapalveluiden kautta sen hinnaston ja periaatteiden mukaan.
 • Viikonloppukorotus 50 % (lauantai – sunnuntai ja arkipyhät
 • Korotus kaupallisista tilaisuuksista 50 %
 • Luovutusten tuntimäärä pyöristetään seuraavaan tasatuntiin.
 • Koko koulun vuokrauksessa (pakettihinta) ei ole erillistä viikonloppulisää.
 • Koulun liikuntasali sisältyy pakettihintaan, mutta Variskan yhtenäiskoulun osalta pakettihinta sisältää vain pienemmän liikuntasalin käytön. Iso liikuntasali laskutetaan erikseen.
 • Saniteettitarvikkeista pitää sopia koulun / päiväkodin kanssa
 • Aatteellisilta yhdistyksiltä ei peritä koulutiloista vuokraa, mikäli osallistujille maksuttomassa tilaisuudessa on yli 75 % vaasalaisia alle kouluikäisiä lapsia ja / tai perusopetuksen oppilaita. Tämä koskee lukuvuoden aikaisia päivävarauksia arkisin.
 • Kaupungin muut tulosalueet: alennus 50 %
 • Koskien suuria valtakunnallisia tapahtumia kuten esim. Wasa Football Cup tai Mustasaaren Musiikkijuhlat sovitaan hinnasta erikseen koulutoimenjohtajan kanssa
 • Kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluvat tulosalueet eivät veloita sisäisiä vuokria toisiltaan
 • Koulutoimenjohtaja tai varhaiskasvatusjohtaja saavat myöntää hakemuksesta alennusta
 • Minimilaskutus 20 €
 • TeeSe Botnia – Ruokapalvelut päättää yhteistyössä koulun kanssa keittiöiden vuokrauksesta