Ohita valikko
Lapset viittaavat

Eri kieli- ja kulttuuritaustainen varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetukseen valmistava opetus

Vaasan kaupungin monikulttuurinen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimitaan voimassa olevien valtakunnallisten ja paikallisten suunnitelmien mukaisesti kotoutumista edistäen.

Toiminnassa noudatetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista tapaa huomioida ja kohdata lapset. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kunnioitetaan lasten erilaisuutta ja tuetaan kasvamista kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Suomi toisena kielenä –opetussuunnitelma varhaiskasvatuksessa (PDF)

Suomi toisena kielenä (=S2) -opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kieli on ajattelun, vuorovaikutuksen ja oppimisen väline. Kielen oppimista määrittelevät mm. oppimistapa, oppimisympäristö ja kielen merkitys. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille tarjotaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa mahdollisuus tuettuun suomen kielen harjoitteluun ja oppimiseen päivittäin kaikissa arjen kielenkäyttötilanteissa. Lapsen suomen kielen taitoa kartoitetaan säännöllisesti havainnoinnin, dokumentoinnin ja arvioinnin avulla.

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde. Toinen kieli eli kohdekieli opitaan äidinkielen pohjalta. Siksi oppijan kannalta on merkityksellistä äidinkielen vahva hallinta. Esiopetuksessa lapselle järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta.

Tavoitteena varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on, että lapsi:

  • lapsi oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea
  • on aktiivinen kielenkäyttäjä
  • saavuttaa toiminnallisen monikielisyyden taidon

Perusopetukseen valmistava esiopetus

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita, Vaasan kaupungin esiopetussuunnitelmaa ja Suomi toisena kielenä suunnitelmia.

Opetusmuoto on tarkoitettu kuusivuotiaille eri kieli- ja kulttuuritaustaisille esiopetuksen lapsille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kehittyvän alkeiskielitaidon tasoa (A1). Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan inkluusioperiaatteen mukaisesti lapsen lähipäiväkodin esiopetusryhmässä eri perusteilla muodostetuissa pienryhmissä ja joissakin tapauksissa ajoittain yksilöopetuksena.  Lapsella on oikeus saada perusopetukseen valmistavaa opetusta päivittäin, tehostetusti arjen eri kielenkäyttötilanteissa yhden lukuvuoden ajan (vähintään 9kk). Lapselle tarjotaan myös oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on kehittyvän alkeiskielitaidon taso (A1), jonka turvin lapsi voi aloittaa alakoulun yleisopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opettaja (S2-opettaja)

S2-opettaja toimii varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä -opetuksen asiantuntijana. S2-opettaja vastaa omalta osaltaan kielen oppijoiden ohjauksesta ja opetuksesta pienryhmissä ja yksilötyöskentelyssä. Lisäksi he tukevat ryhmien henkilökuntaa lapsen kielen taitotason arvioinnissa. He ovat kansallisesti verkostoituneita, kouluttavat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökuntaa ja suunnittelevat ja kehittävät s-opetusta.

Yhteystiedot