Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset viittaavat

Småbarnspedagogik för barn med annan språklig eller kulturell bakgrund

Vasa stads mångkulturella småbarnspedagogik baserar sig på småbarnspedagogikens allmänna fostringsmål.

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen stöder integreringen av barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Barnets inlärning av finska och språkutveckling stärks. Därtill stöds inlärningen av barnets modersmål och kultur.

Finska som andra språk (=S2)-undervisning inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Språket är ett redskap för tänkande, växelverkan och inlärning. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen lärs finska ut dagligen i olika språkanvändningssituationer.

Barn med annan språklig och kulturell bakgrund erbjuds möjlighet att öva och lära sig finska. Barnets kunskaper i finska följs med, kartläggs och utvärderas samt dokumenteras regelbundet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Mariann Karlsson-Pasto 040 829 6303

  • Jaana Korpi 040 1904 513