Ohita valikko
Hanke

2/2022 Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi 202X - IoT-alustan luominen: investointihaku

Tämä hanke liittyy oleellisesti ryhmähanke R-00016:een ”Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi 202X – IoT-alustan luominen: reaaliaikainen seuranta-, testaus- ja kehitys”, jonka päätoteuttajaksi ollaan vaihtamaassa Vaasan kapungin sijaan Vaasan yliopisto.

Kyseisen ryhmähankkeen osatoteuttajat ovat Vaasan kaupunki, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Åbo Akademi ja Novia. Kyseinen hanke koskee suunnitellun IoT -data-alustan (Internet of Things) tutkimista, rakentamista ja siihen liittyvien toimenpiteiden ja tekijöiden arviointia (arkkitehtuuri, datan lähteet, tarvittava laitteisto, luotettavuus ja datan hyödyntämisen, rajapinnat muun teknologian ja sovellusten kanssa, tietoturvallisuus, sidosryhmät, datan varastointi, omistaminen ja visuaalisointi (dashboard view) jne.).

Tässä hankkeessa kaupunki hankkii kehittämishankkeen kannalta oleelliset laitteet ja ohjelmistot.

Vaasan kaupungin strategian keskeinen tavoittet on saavuttaa hiilineutraalisuus ennen vuotta 2030. Yhtenä hiilineutraalisuust-avoitteeseen pääsemisen ja tarvittujen ilmastotoimenpiteiden
suunnittelun edellytyksenä on päästötilanteen kehityksen reaaliaikainen seuranta ja kyky reagoida tarvittaviin toimenpiteisiin nopeasti. Tämä tukee päätöksentekoa, auttaa toimenpiteiden kohdentamisessa ja tulosten seurannassa sekä parantaa kustannustehokkuutta. Reaaliaikainen
seuranta edellyttää digitaalisen IoT -data-alustan suunnittelemista, hankintaa ja valmiutta kehittää sitä jatkuvasti. Yhdessä älykkään sensoriteknologian, reunalaskennan (Edge computing & AI) ja kaupungilla jo olemassa olevien digitaalisten sovellusten ja tekniikan kanssa, IoT -alusta kerää, analysoi ja visuaalisesti mallintaa kaupungin toimenpiteiden kannalta relevanttia tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää mm. suunnittelussa, projektitoiminnassa, päätöksenteossa,
viestinnässä, hankinnoissa ja sidosryhmien osallistamisessa.

Tässä investointihankkeessa hankitaan IoT-data-alusta sekä siihen liittyvä reunalaskentalaite sekä erilaisia sensoreita ja oheislaitteita tai tarvikkeita. Data-alusta ja muut mahdolliset ohjelmistot hankitaan palveluna ja laitteet soveltuvin osin kaupungin omistukseen. IoT -data-alusta kuuluu oleellisena osana digitaaliseen älykaupunkikehitykseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen muiden Industry 4.0 -kehitysosatekijöiden ohella )mm. tekoäly ja koneoppimisen, big datan, autonomisten järjestelmien ja robotiikan kanssa). Edge AI tarkoittaa
edge-laskennan ja AI:n eli tekoälyn yhdistelmää. Tekoäly prosessoi dataa mahdollisimman lähellä datan lähdettä, joko suoraan laitteessa tai lähellä laitetta sijaitsevassa palvelimessa.

IoT-alustan avulla voidaan kaupungin ekosysteemin (kaupunkiorganisaatio, sidosryhmät, asukkaat) käyttöön tuottaa yhteiskäyttöinen tietovaranto, jonka -sisältö on määriteltävissä
jokaisen sidosrymän osalta erikseen, sen tarpeet huomioiden, vahvistaen sidosryhmän osallistamista. Nykyaikaisen kaupungin infrastruktuurista löytyy paljon eri datan lähteitä, joiden
tarjoamaa dataa voidaan optimoida reaaliaikaisuudella ja IoT -alustalla (mm. energiasta ja energiasovelluksista, kiinteistöistä, liikenteestä ja laytausinfrastruktuurista, säästä, ilmastosta ja
päästöistä). Vaasalle ensisijaisen tärkeää on reaaliaikaisen liikenne- (liikennemuodot, -määrät, -päästöt) ja energiadatan (tuotanto, kulutus, kiinteistöt, sähköautojen lataus) kerääminen.

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

aripekka.pietilainen(at)vaasa.fi