Ohita valikko

Pohjanmaan Kestävän kehityksen viikko

Artikkelin kategoriat: Seminaarit, luennot ja kokoukset

Kestävän kehityksen viikko on tapahtumaviikko jolloin yhdessä tuodaan esille kestäviä ratkaisuja.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä on maaseutupolitiikan verkostohanke jossa edistetään maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia kestäviin valintoihin. Kestävän kehityksen viikko kerää paikallisia tapahtumia seitsemässä maakunnassa (Kainuu, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi), ja lisäksi voi järjestää valtakunnallisia tapahtumia.

Kestävän kehityksen viikolla haluamme luoda yhdessä yhdistysten, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtumaviikon, jossa nostetaan esille kaikki hyvät esimerkit maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä.

Tule mukaan!
Miettikää, mitä voitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
Suunnitelkaa tapahtuman kestävän kehityksen viikkolle.
Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja tilat.
Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi

Osallistuminen on ilmaista (oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjää vastaa itse).
Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuuttta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.
Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Kestävän kehityksen viikko on areena, jossa maaseudun toimijoiden vastuullisuustyö tuodaan näkyväksi ja käydään keskustelua alueen kestävyyskysymyksistä. Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka järjestetään v.39.

Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuuttaa esimerkiksi työpajojna, luentoina, teemapäivinä tai avoimien ovien tapahtumina. Kestävän kehityksen viikon tapahtumia voivat järjestää eri toimiat kuten kunnat, koulut, yritykset tai yhdistykset.