Förbigå menyn

Hållbarhetsveckan i Österbotten

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka där vi tillsammans skapar aktivitet för att inspirera varandra till hållbara val

Hållbarhetsveckan ingår i ett landsbygdspolitiskt nätverksprojekt, genom evenemangsveckan vill man skapa kanaler för dialog om landsbygdens hållbarhetsfrågor och främja landsbygdsbornas möjligheter att göra hållbara val lokalt i vardagen.

Hållbarhetsveckan samlar lokala evenemang i sju landskap (Birkaland, Egentliga Finland, Kajanaland, Kymmenedalen, Nyland, Satakunta och Österbotten) men därtill kan man även ordna nationella evenemang.

Med Hållbarhetsveckan vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram.

Kom med!
Fundera ut vad ni kan arrangera som tangerar social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet
Planera er aktivitet för Hållbarhetsveckan⁣
Tänk över samarbetsparter och målgrupp⁣
Boka eventuella föreläsare och utrymmen⁣
Registrera aktiviteten på hallbarhetsveckan.fi ⁣

Det är kostnadsfritt att delta (kostnader för egna programpunkter står ni som arrangör för)⁣
⁣Er aktivitet marknadsförs i en större helhet med andra hållbara aktiviteter⁣, men planera in om ni behöver sätta in insatser för att nå er specifika målgrupp.
Ingen aktivitet är för liten.

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Hållbarhetsveckan är en årligen återkommande evenemangsvecka och äger rum v.39.

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. Evenemangen under Hållbarhetsveckan kan ordnas av kommuner, skolor, företag eller föreningar.