Ohita valikko

Strategian teemaohjelmat

Kaupunkistrategian toteuttamisessa on neljä strategista teemaa ja niiden mukaista teemaohjelmaa:

  • Hyvinvoiva ja osaava Vaasa
  • Vetovoimainen Vaasa
  • Hiilineutraali Vaasa
  • ​​​Mahdollistajat (henkilöstö, johtaminen, talous)

​​​​​​​Teemaohjelmat ovat keskeinen osa strategian toimeenpanoa. Teemaohjelmat kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut ja aikataulut sekä arviointikriteerit ja mittarit.

Teemaohjelmat ovat valtuustokauden mittaisia.

Teemaohjelmien toimenpiteet näkyvät toimialojen strategioissa, jotta vältetään kaksinkertainen seuranta ja raportointi. Teemaohjelmat kokoavat poikkihallinnollisesti toimialojen strategioissa olevat toimenpiteet.

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

Teemaohjelman visiona on, että Vaasa on Suomen onnellisin kaupunki. Haluamme huolehtia jokaisen hyvinvoinnista ja luoda jokaiselle sujuvan arjen. Haluamme huolehtia jokaisen hyvinvoinnista ja luoda jokaiselle sujuvan arjen, jossa peruspalvelut ovat laadukkaat, ympäristö turvallinen ja viihtyisä ja jossa jokaiselle löytyy se oma paikka.

Lue lisää
Mies kahvilla

Vetovoimainen Vaasa

Teemaohjelman tavoitteena tehdä Vaasasta 100 000 asukkaan kaupunki kasvattamalla pitkäjänteisesti kansainvälistä vetovoimaa ja työpaikkojen määrää sekä tukemalla yritysten kasvua.

Lue lisää

Hiilineutraali Vaasa

Teemaohjelman tavoitteena on hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuosikymmenen loppuun mennessä.

Haluamme yhdessä viitoittaa Vaasaa ja vaasalaisia kohti hiilineutraalia, kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Lue lisää

Mahdollistajat

Mahdollistajia ovat henkilöstö, resurssit ja johtaminen, jotka nimensä mukaisesti mahdollistavat strategian toteuttamisen.

Lue lisää

Ota yhteyttä