Förbigå menyn

Strategiska temaprogram

Införandet av stadsstrategin fördelas på fyra strategiska teman och temaprogram:

  • Välmående och kompetenta Vasa
  • Attraktiva Vasa
  • Klimatneutrala Vasa
  • ​​​​​​​Möjliggörare

Temaprogrammen är en viktig del av införandet av strategin. I dem sammanställs och beskrivs tväradministrativt de viktigaste åtgärderna för införandet, anknytande ansvar och tidtabeller men även utvärderingskriterier och mätare.

Temaprogrammen pågår lika länge som en fullmäktigeperiod.

Temaprogrammens åtgärder tas upp i sektorernas strategier för att dubbel uppföljning och rapportering ska kunna undvikas. I temaprogrammen sammanställs tväradministrativt åtgärderna i sektorernas strategier.

Välmående och kompetenta Vasa

Visionen för temaprogrammet Välmående och kompetenta Vasa är att Vasa är Finlands lyckligaste stad. Vi vill se till att alla mår bra och möjliggöra för alla en fungerande vardag där basservicen är högklassig, miljön trygg och trivsam och där alla hittar sin egen plats både vad gäller utbildning och på fritiden. Det ska vara lätt att vara lycklig i Vasa.

Läs mer
man dricker kaffe

Attraktiva Vasa

Vi gör Vasa till en stad med 100 000 invånare genom att långsiktigt bidra till den internationella attraktions- och kvarhållningskraften, öka antalet arbetsplatser och stödja företagens tillväxt.

Läs mer

Klimatneutrala Vasa 202X

Målet för temaprogrammet Klimatneutrala Vasa 202x är att uppnå klimatneutralitet före utgången av decenniet.

I temaprogrammet vill vi tillsammans visa Vasa och Vasaborna vägen mot ett klimatneutralt och hållbart samhälle som mår bra.

Läs mer

Möjliggörare

Möjliggörarna utgörs av personal, resurser och ledning, vilka i enlighet med benämning på dem möjliggör genomförandet av strategin.

Läs mer

Ta kontakt