Ohita valikko

Hiilineutraali Vaasa 202X -teemaohjelma

Hiilineutraali Vaasa 202X -teemaohjelman tavoitteena on hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuosikymmenen loppuun mennessä. 

Teemaohjelmassa haluamme yhdessä viitoittaa Vaasaa ja vaasalaisia kohti hiilineutraalia, kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Teemaohjelmat:

 • Kokoavat ja kuvaavat poikkihallinnollisesti keskeiset strategian toimeenpanon toimenpiteet, niihin liittyvät vastuut, aikataulut ja mittarit.
 • Koostuvat strategiaa toteuttavista poikkihallinnollisista toimenpidekokonaisuuksista.
 • Toiminnasta vastaa ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Hiilineutraali Vaasa 202X -teemaohjelmaan on valittu kolme tavoitetta:

 1. CO2-päästöjen vähentäminen ja hiilineutraali energiankulutus
 2. Vihreä siirtymä & Globaali kädenjälki
 3. Suomen energiaviisain ja energiatehokkain kaupunki

Teemaohjelman toimenpiteet tavoitteittain:

1. CO2-päästöjen vähentäminen ja hiilineutraali energiankulutus

 • Liikenteen CO2-päästöjen vähentäminen, mm. pyörä ja joukkoliikenteen kehittäminen
 • Energiakäytön optimointi -projektin toteuttaminen
 • Hiilineutraali energiankäyttö kaupungin tiloissa
 • Hiilinielut ja ilmastomuutokseen sopeutuminen
 • Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinta (SECAP)

2. Vihreä siirtymä & Globaali kädenjälki

 • Vaasalaisten yritysten hiilikädenjäljen selvittäminen
 • Ekosysteemisopimuksen toteuttaminen
 • Viheralueiden ja viherrakentamisen monimuotoisuuden lisääminen

3. Suomen energiaviisain ja energiatehokkain kaupunki

 • Kaupunkikonsernin osallistuminen ja sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin
 • Energiakoulutuspolun koordinointi ja esilletuominen
 • Asukkaiden ja henkilöstön osallistaminen energia- ja ilmastotalkoisiin
 • Kestävillä hankinnoilla tuetaan kotimaista lähiruokaa, tuoreutta ja tiiviitä toimitusketjuja

Teemaohjelman ohjausryhmän kokoonpano

Viranhaltijoiden edustajat:

 • Toimialajohtaja Markku Järvelä, puheenjohtaja
 • Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi
 • Toimitilajohtaja Tapio Ollikainen
 • Harjoittelija Krista Haapamäki, sihteeri

Luottamushenkilöt:

 • Mathias Skytte (Monica Siren-Aura*)
 • Riitta Pääjärvi-Myllyaho  (Kai Luoma*)
 • Maija Ovaska (Jorma Kivimäki*)
 • Mauri Ollila  (Anne Rintamäki*)

Sidosryhmien edustajat:

 • Merinova Oy: Mika Konu (Tauno Kekäle*)
 • Vaasan Sähkö Oyj:  Hans-Alexander Öst
 • Vasek Oy: Mauritz Knuts

Seurantamittarit

Ota yhteyttä