Ohita valikko

Strategiaseuranta

Strategian toteutumista seurataan alle listattujen mittarien sekä strategian toimenpiteiden avulla. Mittarien toteumat ja toimenpiteiden eteneminen raportoidaan kahdesti vuodessa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

 • Onnellisuus (keskiarvo)
 • Gini-kerroin
 • Opiskelijoiden määrä
 • Katuturvallisuusindeksi
 • Nuorisotyöttömyys
 • Lasten heikko fyysinen toimintakyky

Vetovoimainen Vaasa

 • Asukasluku
 • Kunnallisverotulot
 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Työpaikkojen määrä
 • Yritysten toimipaikkojen määrä
 • Avointen työpaikkojen määrä
 • Kuntabarometri
 • Imagotutkimus
 • Uusien avoimien työpaikkojen määrä
 • TKI-rahoitus

Hiilineutraali Vaasa

Mahdollistajat

 • Talouden kertynyt yli-/alijäämä
 • Veroprosentti vrt. kansallinen keskiarvo
 • Omavaraisuusprosentti
 • Lainakanta, kaupunki + konserni (€, €/asukas)
 • Henkilötyövuodet
 • Sairauspoissolot
 • Henkilöstön vaihtuvuus
 • Työnantajakuvatutkimus (1 krt / valtuustokauden aikana)
 • Työhyvinvointikyselyn tulokset