Ohita valikko

Hietasaari ja Sisäsatama (ak1123)

Hietasaaren ja Sisäsataman alueella käynnistyvän asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia keskustan ja Vaskiluodon välissä sijaitsevan alueen käyttöä ja kehittämismahdollisuuksia, sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Hietasaarella on voimassa Vaasan ensimmäinen, vuonna 1855 vahvistettu asemakaava ja keskustan puolella on voimassa useampi eri ikäinen kaava. Keskustan ranta-alueet kuuluvat RKY-inventoituun Vaasan rantapuistovyöhykkeeseen.

Kaavatyön yhteydessä tullaan arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisille, liikenteelle, luonnolle ja ympäristölle, sekä kaava-alueen merkitystä Vaasan rantapuistovyöhykkeelle.

  1. Vireille 10.2.2022

  2. OAS

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Valmistelija