Ohita valikko

Hietasaari ja Sisäsatama (ak1123)

Hietasaaren ja Sisäsataman asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia keskustan ja Vaskiluodon välissä sijaitsevan alueen käyttöä ja kehittämismahdollisuuksia, sekä päivittää alueen voimassa olevia asemakaavoja. Hietasaarella on voimassa Vaasan ensimmäinen, vuonna 1855 vahvistettu asemakaava ja keskustan puolella on voimassa useampi eri ikäinen kaava. Keskustan ranta-alueet kuuluvat RKY-inventoituun Vaasan rantapuistovyöhykkeeseen. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa korkealaatuisen pyöräbaanan rakentamista alueen läpi sekä selvittää mahdollisuutta rakentaa uusi, Hietasaarenkadulta Hietasaareen johtava kävely- ja pyöräilysilta. Lisäksi tutkitaan alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ja selvitetään eri vaihtoehtojen vaikutuksia.

  1. Vireille 6.9.2023

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Valmistelija