Ohita valikko
Laiva saapuu satamaan Piktogram

Sataman tarkistus (ak1045)

Laadittavan asemakaavan nimi on Sataman tarkistus ja kaavan numero Vaasan kaupungin järjestelmässä on 1045. Asemakaavan muutos perustuu 7.3.2013 voimaan tulleen Sataman asemakaavan nro 974 päivittämiseen. Asemakaavassa tarkistetaan tarpeellisilta osin sataman aluerajauksia, muita korttelimerkintöjä ja rahtiliikenteen toiminnalle oleellisia kulkuyhteyksiä. Lisäksi asemakaavan muutoksella päivitetään korttelinumerot, jolloin tonttijaot ovat mahdollisia.

 1. Kaava lainvoimaiseksi 18.6.2021

 2. Hyväksyminen 3.5.2021

 3. Ehdotus uudelleen nähtävillä 25.5.-24.6.2020

 4. Ehdotus nähtävillä

  Asemakaavan muutosehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 9.6.-24.6.2014 ja 4.8.-18.8.2014

 5. Luonnos nähtävillä

  Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 15.4. – 28.4.2014

 6. Kaava vireille

  Osallistumis- ja ar­viointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.4.-28.4.2014

Suunnittelualue

Avaa kartta suurempana

Lisätiedot