Förbigå menyn
Fartyg anländer till hamnen

Justering av Vasa hamn (ak1045)

Det ca 51 ha stora detaljplaneområdet är beläget i Vasklot ca 2,5 kilometer sydväst om Vasa centrum. Planområdet är till största delen hamn. Planerings­området gränsar i norr till Reinsgatan, i öster till Såggatan och Motorgatan, i söder till Kutterhamnen och havet och i väster till hamnen.

 1. Gällande plan 18.6.2021

 2. Godkännande 3.5.2021

 3. Förslag

  Förslag till ändringen av detaljplan var offenligt framlagt 9.6.-24.6.2014 ja 4.8.-18.8.2014

 4. Utkast

  Utkast framlagda 15.4. – 28.4.2014

 5. Inledning

  Program för deltagande och bedömning var framlagt 15.4.-28.4.2014

Tilläggsinformation