Ohita valikko

Vaasan yleiskaava 2040

Vaasan yleiskaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.5.-30.6.2023 välisenä aikana. Nähtävilläolon aikana jätettiin 22 lausuntoa ja 13 mielipidettä sekä 659 henkilöä esittivät mielipiteensä ja ajatuksensa nettikyselyn avulla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia järjestettiin seitsemän info- ja työpajatilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 66 henkilöä. Vaasan kaavoitus kiittää kaikkia tähän mennessä osallistuneita runsaasta palautteesta.

Vaasan yleiskaava 2040 

Yleiskaava on kunnan strateginen ja yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa määritellään kuinka kaupungin eri toiminnot, kuten asuminen, palvelut, työpaikat sekä viher- ja virkistysalueet tulisi sijoittaa ja miten ne sovitetaan yhteen mahdollisimman toimivasti. Yleiskaava vetää suuret linjat ja ohjaa tarkemman tason eli asemakaavojen suunnittelua. 

Vaasan yleiskaava 2040 kaava-alue tulee kattamaan koko Vaasan kaupungin alueen ja ulottuu saaristosta aina Vähäänkyröön asti. Vaasassa on tällä hetkellä voimassa yhteensä 14 yleiskaavaa kokonaan tai osittain. Lisäksi Vaasassa puuttuu yleiskaava kokonaan noin 111 km2:n alueelta. Tässä yleiskaavatyössä tarkistetaan kaikki Vaasassa voimassa olevat yleiskaavat samalla kun laaditaan ensimmäinen yleiskaava niille alueille, joissa ennestään ei ole yleiskaavaa. Työn aikana tutkitaan myös, onko tarvetta jättää joitakin osayleiskaavoja voimaan. 

Yleiskaavoituksen tehtävä on toteuttaa ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta. Yleiskaavatyön tavoitteet on johdettu Vaasan kaupungin strategiasta, mutta myös kaupungin muista ohjelmista ja erillispäätöksistä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta Agenda 2030. Yleiskaavan päätavoitteina on, että Vaasaa kehitetään: 

 • kestävän energian pääkaupunkina,  
 • energisenä ja vetovoimaisena kaupunkina, 
 • 15 minuutin kaupunkina sekä 
 • merellisenä kaupunkina. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yleiskaavatyön kulku ja arvioitu aikataulu 

Yleiskaavan ensimmäisessä vaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka toimii yleiskaavatyön projektisuunnitelmana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista sekä miten kaavatyöhön voi osallistua ja ketkä ovat kaavan osalliset. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan yleiskaavan taustatietoja, työssä käytettävät selvitykset ja selvitettävät asiat sekä mitä vaikutuksia kaavatyössä on tarkoitus arvioida. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin päivitetty versio suunnitelmasta löytyy tällä nettisivulla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen laaditaan yleiskaavaluonnos, josta pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, josta on mahdollisuus antaa muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään lausuntoja. Lopulta kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan.   

Vaasan yleiskaavan 2040 lähtökohdat selvitetään ja tarvittavat selvitykset tehdään mahdollisimman pitkälle vuoden 2023 aikana. Kaavaluonnoksen valmistelu alkaa vuoden 2024 aikana ja tavoitteena on asettaa yleiskaavaluonnos nähtäville vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vuoden 2026 aikana ja että valtuusto hyväksyy yleiskaavan vuonna 2027.  

Jos haluat saada sähköpostitse ilmoituksen, kun yleiskaavatyö etenee ja kun kaavasta on mahdollista esittää mielipiteitä, voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi tämän linkin kautta: 

Linkki kyselyyn 

HUOM! Osoitteita ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Vaasan yleiskaavan 2040 -työhön.  

Vaasan yleiskaava 2040 kaava-alue tulee kattamaan koko Vaasan kaupungin alueen ja ulottuu saaristosta aina Vähäänkyröön asti. Vaasassa on tällä hetkellä voimassa yhteensä 14 yleiskaavaa kokonaan tai osittain. Lisäksi Vaasassa puuttuu yleiskaava kokonaan noin 111 km2:n alueelta. Tässä yleiskaavatyössä tarkistetaan kaikki Vaasassa voimassa olevat yleiskaavat samalla kun laaditaan ensimmäinen yleiskaava niille alueille, joissa ennestään ei ole yleiskaavaa. Työn aikana tutkitaan myös, onko tarvetta jättää joitakin osayleiskaavoja voimaan. 

Yleiskaavoituksen tehtävä on toteuttaa ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta. Yleiskaavatyön tavoitteet on johdettu Vaasan kaupungin strategiasta, mutta myös kaupungin muista ohjelmista ja erillispäätöksistä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta Agenda 2030. Yleiskaavan päätavoitteina on, että Vaasaa kehitetään: 

 • kestävän energian pääkaupunkina,  
 • energisenä ja vetovoimaisena kaupunkina, 
 • 15 minuutin kaupunkina sekä 
 • merellisenä kaupunkina. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yleiskaavatyön kulku ja arvioitu aikataulu 

Yleiskaavan ensimmäisessä vaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka toimii yleiskaavatyön projektisuunnitelmana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista sekä miten kaavatyöhön voi osallistua ja ketkä ovat kaavan osalliset. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan yleiskaavan taustatietoja, työssä käytettävät selvitykset ja selvitettävät asiat sekä mitä vaikutuksia kaavatyössä on tarkoitus arvioida. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin päivitetty versio suunnitelmasta löytyy tällä nettisivulla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen laaditaan yleiskaavaluonnos, josta pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, josta on mahdollisuus antaa muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään lausuntoja. Lopulta kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan.   

Vaasan yleiskaavan 2040 lähtökohdat selvitetään ja tarvittavat selvitykset tehdään mahdollisimman pitkälle vuoden 2023 aikana. Kaavaluonnoksen valmistelu alkaa vuoden 2024 aikana ja tavoitteena on asettaa yleiskaavaluonnos nähtäville vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vuoden 2026 aikana ja että valtuusto hyväksyy yleiskaavan vuonna 2027.  

Jos haluat saada sähköpostitse ilmoituksen, kun yleiskaavatyö etenee ja kun kaavasta on mahdollista esittää mielipiteitä, voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi tämän linkin kautta: 

Linkki kyselyyn 

HUOM! Osoitteita ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Vaasan yleiskaavan 2040 -työhön.  

Vaiheet

 1. Lainvoimainen yleiskaava

 2. Hyväksyminen

 3. Ehdotus

 4. Luonnos

 5. OAS 10.5.-30.6.2023

 6. Vireille 26.4.2023

Ota yhteyttä