Ohita valikko
Isä ja poika

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen palvelut teknisessä virastossa (Kirkkopuistikko 26) on suljettu 8.7.-28.7.2024.

Kiinteistötoimi luo edellytykset hyvälle kaupunkirakenteelle huolehtimalla kaupungin maapolitiikan ja asunto-olojen kehittämisestä, maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatiedon hallinnan kehittämisestä ja kartastotehtävistä, kiinteistönmuodostus- ja mittaustehtävistä sekä kiinteistörekisterinpidosta.

Kiinteistötoimen palvelut yhdyshenkilöineen (pdf)

Kiinteistötoimen taksat ja asiakasmaksut (pdf)

Tonttipalvelut

Tonttipalvelut vastaa kaupungin omistamien tonttien myynnistä ja vuokraamisesta asumis- ja yrityskäyttöön. Tonttipalvelut huolehtii myös kaupungin maapolitiikasta, maaomaisuuden hallinnasta ja maan hankinnasta.

Ota yhteyttä tonttipalveluihin:

tontit@vaasa.fi

Asumispalvelut

Asumispalvelut huolehtivat mm. kaupungin asuntopolitiikasta, asunto-olojen kehittämisestä, ARA-asuntokannan viranomaistehtävistä sekä erityisryhmien asumistarpeista.

Ota yhteyttä asumispalveluihin:

asumispalvelut@vaasa.fi

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut vastaa kaupungin paikkatietojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Palveluihin sisältyy kaupungin muiden yksiköiden ja toimialojen paikkatietoon liittyvien ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen konsultointi sekä uusien järjestelmien käyttöönoton tuki.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostus huolehtii pääosin lakisääteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi kiinteistönmuodostuksesta, kiinteistörekisterin ylläpitämisestä, tonttijakojen laadinnasta sekä niihin liittyvistä karttapalveluista.

Mittauspalveluyksikkö suorittaa rakennus- ja toimenpidelupiin liittyvät viranomaismittaukset, tontin lohkomisiin ja muihin kiinteistötoimituksiin liittyvät mittaukset sekä pohjakartan ylläpidon mittaukset.

Ota yhteyttä