Ohita valikko

Hissiavustus

Valtio ja Vaasan kaupunki avustavat jälkiasennushissien rakentamisessa. Jälkiasennushissin rakentamiseen on mahdollisuus saada avustusta yhteensä jopa 55 prosenttia.

Valtio myöntää avustusta hissin rakentamiseksi hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Avustusta myönnetään myös hankkeeseen liittyvään esteettömyyskorjaukseen, joka mahdollistaa liikuntaesteisen pääsyn asuinrakennukseen, sen asuntoihin ja muihin tiloihin. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin sekä asunnoista niiden yhteistiloihin.

Kaupungin avustuksen määrä on enintään 10 prosenttia ARA:n hyväksymistä kustannuksista. Kaupungin avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen.

Avustettavien toimenpiteiden on oltava kohtuulliset ja mahdollisimman hyvin kilpailutetut. Kilpailuttamisessa on noudatettava julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) silloin, kun hankkeen kansallinen kynnysarvo 150 000 euroa ylittyy ja kun julkinen viranomainen myöntää hankintaan tukea yli puolet hankinnan arvosta. Tuen ylitys voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun kunta myöntää hissin rakentamiseen tukea ARAn myöntämän avustuksen lisäksi. Edellä mainittua hankintalakia noudatetaan, jos hakijalla on päätökset yli 50 %:n tuista ennen hankintaan ryhtymistä. Sen todentamiseksi, että hissihanke on mahdollisimman hyvin kilpailutettu ja kohtuuhintainen, kaupunki saattaa pyytää kilpailuttamisasiakirjoja hissiavustusta hakeneelta taholta, vaikka ARA on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen.

Hissiavustuksella on jatkuva hakuaika.

Avustuksen hakeminen

Valtion hissiavustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta.

Siirry tästä ARAn sivuille

Kaupungin avustusta haetaan alla olevalla lomakkeella.

Kaupungin hissiavustusanomus

Avustuksen maksaminen

Kaupungin avustuksen maksatusta haetaan maksatushakemuksella Vaasan kaupungin kiinteistötoimesta.

Maksatusta haettaessa:

  • Hissi on valmis ja käyttöönotettu
  • Kunnan viranomainen on tehnyt tarkistuksen valmistumisesta
  • Avustuksen saaja on luovuttanut kopion hissitarkastuspöytäkirjasta

Hissiavustuksen maksatushakemus

Ota yhteyttä

Kiinteistötoimen asumispalvelut