Olet täällä

Purolan päiväkoti

Osoite: 
Osoite
Tiukutie 1
65300
Vaasa
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 582 1099 Keilat
Matkapuhelin
040 582 1280 Leijat
Matkapuhelin
040 582 1288 Hyrrät
Matkapuhelin
040 582 1322 Solmut
Matkapuhelin
040 582 1365 Nopat
Sähköpostiosoite: 
Alue jossa palvelu on tarjolla: 
Purola
purolanpk_www.jpg
Avoinna 6.30 - 17.00

Lapsiryhmät:

 • Keilat, 12 paikkaa alle 3-vuotiaille
 • Leijat, 21 paikkaa 1 – 5-vuotiaille
 • Hyrrät, 21 paikkaa 3 – 5-vuotiaille
 • Solmut, 21 paikkaa 3 – 5-vuotiaille
 • Nopat, 21 paikkaa, 3 – 5-vuotiaille
 • 96-paikkaisessa päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa.
 • Noudatamme sekä valtakunnallisia että kuntakohtaisia opetussuunnitelmia.

 

 Toiminta-ajatus: Leikkien, liikkuen ja laulaen elämyksiä elämään.

 

Painopistealueet:

 • Pienryhmät
 • Aikaa leikille
 • Koko talon musiikkihetket
 • Lähiympäristö tutuksi
 • Leikkitaitojen opettelu
 • Monipuolinen liikunta

 

Päiväkodin tavoitteet:

 • Lapsi tulee kohdatuksi ja kuulluksi
 • Lapsi kokee elämyksiä ja saa onnistumisen kokemuksia
 • Lapsi oppii arvostamaan itseään ja kunnioittamaan toista

Yhteyshenkilö