Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Purolan päiväkoti

I Purolan päiväkoti sker verksamheten i smågrupper och både de kommunspecifika och riksomfattande läroplanerna iakttas.

Daghemmets fokusområden är mindre grupper, tid för alla, musikstunder för hela huset, studerande av närmiljön, inlärning av lekfärdigheter och mångsidig fysisk aktivitet.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Mål: barnet blir bemött och hört, får upplevelser och erfarenhet av att lyckas och lär sig sätta värde på sig själv och respektera andra.

Verksamhetsidé: Upplevelser i livet genom lek, rörelse och sång.

Barngrupper

Barngrupper:

 • Keilat, under 3-åringar
 • Leijat, 1 – 5-åringar
 • Hyrrät, 3 – 5-åringar
 • Solmut, 3 – 5-åringar
 • Nopat, 3 – 5-åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

 • 040 582 1099 Keilat

 • 040 582 1280 Leijat

 • 040 582 1288 Hyrrät

 • 040 582 1322 Solmut

 • 040 582 1365 Nopat

Osoite, Tiukutie 1

Vi har öppet

 • 6.30-17.00