Förbigå menyn

Purolan päiväkoti

I Purolan päiväkoti sker verksamheten i smågrupper och både de kommunspecifika och riksomfattande läroplanerna iakttas.

Daghemmets fokusområden är mindre grupper, tid för alla, musikstunder för hela huset, studerande av närmiljön, inlärning av lekfärdigheter och mångsidig fysisk aktivitet.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Mål: barnet blir bemött och hört, får upplevelser och erfarenhet av att lyckas och lär sig sätta värde på sig själv och respektera andra.

Verksamhetsidé: Upplevelser i livet genom lek, rörelse och sång.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Keilat, under 3-åringar
  • Leijat, 1 – 5-åringar
  • Hyrrät, 3 – 5-åringar
  • Solmut, 3 – 5-åringar
  • Nopat, 3 – 5-åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Bjällervägen 1, 65300 Vasa

Vi har öppet

  • 6.30-17.00