Förbigå menyn

Vetenskap och forskning hjälper affärsverksamhet

Undervisnings- och forskningscentret Technobothnia är en teknisk laboratorie-enhet på Brändö campus, som samägs av Vasa Universitet, Vaasan ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. I Technobothnia finns ungefär 20 olika laboratorier som används i undervisningssyfte såväl som för forskning. Technobothnia kan erbjuda företagstjänster såsom projekthjälp, mätningar och tester samt naturligtvis också utbildningstjänster och kurser.

Technobothnia -hemsidor.

Vasa universitet har tre öppna och tvärvetenskapliga forskningsplattformar: Vaasa Energy Business Innovation Centre – VEBIC, Digital Economy samt Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Deras fokus är på energi och hållbar utveckling, digital ekonomi och innovation och öppen vetenskap. Dessa tre öppna forskningsplattformar främjas av samarbete med forskningsorganisationer och det omgivande samhället och är öppna för tvärvetenskapligt samarbete.

Vaasa Energy Business Innovation Centre – VEBIC, är Vasa universitets nya forsknings- och innovationsplattform. Den förenar forskning och näringslivet och strävar efter att svara på de globala behoven av effektiv energiproduktion, energiförsörjning och hållbar social utveckling. VEBIC omfattar både laboratorier och ett program för energi och hållbar utveckling.

VEBIC -hemsidor.

Digital Economy är en öppen och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, där man utforskar hur nya teknologier, genom olika discipliner, möjliggör innovationer och hur detta inverkan på individer, organisationer och samhälle. Forskningsområden kan exempelvis omfatta artificiell intelligens, maskininlärning och effekterna av digitalisering på sättet att arbeta och kommunicera. Forskningsplattformen använder universitetets multidisciplinära kompetens inom alla sina fokusområden.

Digital Economy -hemsidor.

Innovation and Entrepreneurship InnoLab är en öppen forskningsplattform baserad på fenomen-orienterad och tvärvetenskaplig forskning med fokus på öppna innovationer, användarinnovationer, entreprenörskap och innovation samt förnyelse inom den offentliga sektorn. Dessutom uppmuntrar InnoLab tillämpningen av civilvetenskap, öppen vetenskap och designtänkande. InnoLabs mål är att skapa innovativ, ny kreativ forskning och nya sätt att göra vetenskap.

InnoLab -hemsidor.

Bekanta dig närmare med verksamheten av enheterna på deras egna hemsidor och kontakta dem vid behov. Dessa aktörer har mycket att ge åt företagen och det lönar sig att dra all möjlig fördel av deras experter.