Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Asukkailta kattavasti palautetta Sundomin teiden nimistä – nimet käyttöön syksyllä

Julkaistu: 20.6.2023

Asukkailla oli vuodenvaihteessa mahdollisuus kertoa mielipiteensä Sundomin haja-asutusalueiden tiennimien ehdotuksista, joita Vaasan kaupungin kaavoitus oli valmistellut. Alueella on tällä hetkellä 48 nimeämätöntä tietä, jotka on Kuntaliiton ohjeen mukaan nimettävä.

Sundomin osoitenimistön ja -numeroinnin täydentämisestä ja tarkistamisesta pyydettiin palautetta asukkailta karttapalvelun kautta 15.12.22 – 15.2.23 välisenä aikana. Yksittäisiä palautteita tuli yhteensä 160 kappaletta. Pääosa palautteista tuli toivotusti karttapalvelun kautta, mutta myös puhelimitse ja sähköpostilla saapuneet palautteet on laskettu mukaan.

– Suurin osa palautteista oli hyvin perusteltuja, ja pystymme ottamaan ne huomioon. Kiitän palautteen antajia tarkkuudesta ja ahkerasta osallistumisesta! Heidän ansiostaan Sundomiin saadaan kieliopillisesti ja historiallisesti hyvät nimet, kertoo nimiasiaa valmisteleva kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva.

Kaavoitus on valmistellut teiden nimeämistä yhdessä kiinteistötoimen ja paikkatietoyksikön kanssa. Tarkoitus on saada osoitteet mantereella sijaitseville rakennetuille kiinteistöille, joille on tieyhteys. Kuntaliiton ohjeen mukaan jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle, tulee pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään.

Palautteet viedään eteenpäin

Nimiehdotukset ja niistä annetut palautteet esiteltiin myös Sundomin aluelautakunnalle helmikuussa. Lautakunnassa muodostettiin työryhmä, joka on käynyt ehdotukset ja palautteet läpi, ja keskustellut niistä kaavoitusarkkitehdin kanssa toukokuun alussa.

– Kiitän aluelautakuntaa ja sen nimityöryhmää paneutumisesta tähän asiaan, Majaneva toteaa.

Eniten palautetta asukkaat antoivat Länsirannantien ja Svarvarintien ehdotetuista muutoksista. Kaupungin muutosehdotusten perusteluna oli, että samannimisiä teitä on naapurikunnissa joko suomen tai ruotsin kielellä.

– Lausunnot pyydetään myös naapurikunnilta ja pelastuslaitokselta ennen päätöksentekoon viemistä, toteaa Majaneva.

Lopullisen päätöksen tekee kaupunkiympäristölautakunta, jonne nimiasia viedään lausuntojen jälkeen. Tavoitteena on saada päätös syksyllä.

Konkreettinen työvaihe alkaa päätöksen jälkeen

Kiinteistötoimi ja rakennusvalvonta vievät uudet osoitetiedot rekistereihin, ja kiinteistöjen omistajia tiedotetaan uusista osoitteista sekä niiden voimaantulon aikataulusta. Rekistereistä tiedot päivittyvät myös Maanmittauslaitoksen ja Digi- ja väestötietoviraston rekistereihin. Kuntatekniikassa teetetään uudet katunimikyltit ja asennetaan ne paikoilleen. Tämä tullaan huomioimaan ensi vuoden budjetissa.

Vaasassa on myös muita vanhoja kyläalueita, joissa osoitenimistöä ja -numerointia on tarpeen täydentää ja tarkistaa tulevaisuudessa. Näiden osalta työjärjestys ja aikataulu eivät ole vielä selvillä.