Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

E2 Tutkimus kumppaneineen käynnistää erilaisen tutkimushankkeen - Nuoret tutkimuksen tekijöinä ja kohteena

Julkaistu: 5.5.2021

Mistä nuorten hyvä elämä muodostuu? Mikä antaa voimaa, mikä huolestuttaa? Mihin nuoret kiinnittyvät? Millainen on nuorten mielestä Suomen seuraava iso tarina? E2 Tutkimus käynnistää kumppaneidensa kanssa tutkimushankkeen, joka vastaa näihin kysymyksiin ja antaa tietoa myös siitä, miten nuoret ovat kokeneet koronakriisin.

Tutkimuksen toteutustapa on poikkeuksellinen. Hankkeeseen palkataan nuoria tekemään tutkimusta tutkijoiden rinnalla. Osallistava ote tarkoittaa, että nuoret ovat mukana eri työvaiheissa. He ideoivat muun muassa kenttätyön toteutusta, viestintää ja tulosten raportointia.

Tutkimus perustuu 20–29-vuotiailta kerättäviin kysely- ja haastatteluaineistoihin. Koko maata koskevan kyselytutkimuksen lisäksi toteutetaan ryhmähaastatteluja Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa. Näin saadaan tietoa alueellisista erityispiirteistä sekä suomenkielisten, ruotsinkielisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten näkemyksistä.

Tutkimustieto palvelee eri sektoreiden päättäjiä, oppilaitoksia, kuntien ja alueiden kehittäjiä, tiedeyhteisöä ja julkista keskustelua. Myös hankkeen poikkeuksellisesta toteutustavasta voidaan oppia.

– Haluamme nuoret aidosti mukaan. Työskentelemme hankkeeseen palkattavien nuorten kanssa ja erilaisilla nuorilla on tutkimuksessa tilaa kertoa näkemyksensä hyvästä elämästä ja ajatuksensa myös siitä, minkä varaan Suomen seuraavan ison kertomuksen pitäisi rakentua. Tieto on hyödyksi maallemme ja auttaa nuorten ongelmien ratkaisussa, sanoo johtaja Karina Jutila E2 Tutkimuksesta.

Maailman onnellisimmat opiskelijat

Vaasan kaupungin strategiaan kuuluu olennaisena osana asukkaiden hyvinvointi ja kaupungilla tehdään jatkuvasti työtä nuorten hyvinvoinnin eteen.

– Kaupunki on hankkeessa vahvasti mukana. Viime viikolla lanseerasimme yhdessä opiskelijoiden kanssa hyvinvointikampanjan, jonka tavoitteena on tehdä vaasalaisista opiskelijoista maailman onnellisimpia opiskelijoita ja tämä on oivallinen jatkumo aiheeseen. On mahtavaa, että nuoret osallistetaan hankkeeseen ja odotamme tuloksia jo nyt innolla, sanoo Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Hankkeessa on monipuolinen, sektorirajat ylittävä kumppanijoukko. Työtä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto.

Lisäksi hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä Vaasan Setlementin, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan, Wasa Innovation Centerin ja Åbo Akademin tutkijoiden kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa monitieteinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus, joka toimii myös hankkeeseen palkattavien nuorten työnantajana.

Hanke kestää 12 kuukautta. Tutkimustulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2022.