Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Uutiset

E2 Forskning med partner startar ett annorlunda forskningsprojekt - Unga som forskare och forskningsobjekt

Publicerad: 5.5.2021

Vilka är byggstenarna för ett gott liv för en ung? Vad ger kraft, vad bekymrar ungdomar? Vad fäster sig unga vid? Hur tycker unga att Finlands nästa stora berättelse ska se ut? E2 Forskning startar tillsammans med sina partner ett forskningsprojekt som besvarar dessa frågor och som också ger information om hur de unga har upplevt coronakrisen.

Sättet på vilket undersökningen genomförs är exceptionellt. Man anställer unga för projektet som ska utföra forskningsarbete jämsides med forskarna. Den involverande approachen innebär att de unga är med i olika arbetsskeden. Bland annat ska de ge idéer till hur fältarbetet genomförs och om kommunikationen och resultatrapporteringen.

Undersökningen baserar sig på enkät- och intervjumaterial som samlas in bland 20-29-åringar. Förutom en enkätundersökning som gäller hela landet utförs gruppintervjuer i Helsingfors, Uleåborg och Vasa. Så får man information om regionala särdrag och om åsikterna bland finsk- och svenskspråkiga ungdomar och bland ungdomar med utländsk bakgrund.

Forskningskunskapen ska betjäna beslutsfattare inom olika sektorer, läroanstalter, kommun- och regionutvecklare, vetenskapliga samfund och den offentliga diskussionen. Man kan också lära av det exeptionella sätt på vilket projektet genomförs.

– Vi vill ha med de unga på riktigt. Vi arbetar tillsammans med de unga som anställs för projektet och olika unga har i undersökningen utrymme att berätta om sin syn på ett gott liv och också om sina tankar om vad Finlands nästa stora berättelse borde grunda sig på. Kunskapen är till nytta för vårt land och hjälper unga att lösa problem, säger direktör Karina Jutila på E2 Forskning.

Världens lyckligaste studerande

En viktig del av Vasa stads strategi är stadsbornas välmående och på staden jobbas det hela tiden för de ungas välmående.

– Staden är starkt med i projektet. Förra veckan lanserade vi tillsammans med studerandena en välmåendekampanj. Målet med den är att studerandena i Vasa ska bli världens lyckligaste studerande, och det här är en utmärkt fortsättning på temat. Det är fantastiskt att de unga görs delaktiga i projektet och vi väntar redan nu ivrigt på resultaten, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

Projektet har en mångsidig tvärsektoriell grupp av samarbetspartner. Arbetet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, Svenska Kulturfonden, STTK rf, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Väinö Tanners Stiftelse och Finska kulturfondens landskapsfond för Sydösterbotten.

Dessutom samarbetar man vid genomförande av projektet med Vasa Settlement, Vasa universitets studentkår, Wasa Innovation Center och forskare vid Åbo Akademi. För det praktiska genomförandet av projektet ansvarar den flervetenskapliga forskningsanstalten E2 Forskning, som också fungerar som arbetsgivare för de unga som anställs för projektet.
Genomförandet av projektet räcker 12 månader. Forskningsresultaten kommer att vara tillgängliga i maj 2022.