Ohita valikko
Ilmakuva Vaasan vesitornista talvella

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Esitys: Vaasan kaupunki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Julkaistu: 14.3.2024

Vaasan kaupunki esittää kaupunginhallitukselle, että se aloittaa yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamisen vuoksi. Vaasan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 18.3.2024.

Kaupungin talousnäkymät ovat selvästi negatiiviset vuodesta 2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että vuonna 2024 käynnistetään tasapainottamisohjelman laatiminen vuosille 2024–2027.

Pysyvät säästöt, talous tasapainoon ja velkaantuminen hidastumaan

Kaupungin tavoitteena on löytää toiminnastaan noin 5–16 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kaupungin sopeuttamissuunnitelmien pääasiallisena tarkoituksena on hakea pysyviä säästöjä, saada talous tasapainoon ja velkaantuminen hidastumaan.

Tasapainottamisohjelmaan kuuluu niin kaupungin lakisääteinen palvelutuotanto kuin vapaaehtoiset tehtävät. Erityisesti oman toiminnan järjestämistä ja palveluverkon tehokkuutta tarkastellaan huolellisesti.

Lähtökohtana on tiivistetty palveluverkko, jossa terveitä ja tarkoituksenmukaisia tiloja käytetään tehokkaasti. On huomioitava, että tehokas palvelutuotanto edellyttää myös henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaamista.

Säästöjä tavoitellaan myös henkilötyövuosien määrää vähentämällä

Pääasiallisena tarkoituksena on hyödyntää henkilöstön eläköitymisiä ja muuta poistumaa. Lisäksi esimerkiksi palveluiden uudelleenjärjestämisen myötä voi joidenkin työntekijöiden tehtävänkuviin ja työntekopaikkoihin tulla olennaisia muutoksia.

Lomautusten mahdollisuutta tai irtisanomisia ei voida kuitenkaan täysin poissulkea vuosina 2024–2027.

Yhteistoiminnassa tullaan käymään läpi toimialojen suunnitelmia muun muassa palveluiden uudelleenjärjestämiseen ja palvelurakenteeseen liittyen sekä niistä mahdollisesti johtuvia henkilöstövaikutuksia.

Neuvottelut käydään kevään aikana ennen tasapainottamisohjelman hyväksymistä kaupunginvaltuustossa 29.4.2024.