Ohita valikko
Nainen ja mies pyöräilemässä aurinkoisena päivänä. Taustalla näkyy vehreä puisto ja puita.

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Henkilöstöraportti 2023: Vaasan panostukset henkilöstön hyvinvointiin tuottavat tulosta 

Julkaistu: 11.6.2024

Vaasan kaupungin vuoden 2023 henkilöstöraportti on julkaistu. Raportin mukaan panostukset henkilöstön hyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta.   

Vuonna 2023 panostettiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja esihenkilötyöhön. Henkilöstölle järjestettiin muun muassa työnohjausta, ja henkilöstöä huomioitiin 100 euron edulla Epassiin. Esihenkilöitä koulutettiin esimerkiksi valmentavan johtamisen esihenkilövalmennuksella sekä Esihenkilöpassi-koulutuksella.  

Lisäksi jatkettiin vetovoimaisen työnantajakuvan suunnitelmallista kehittämistä muun muassa lisäämällä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, sekä linjaamalla opinnäytetöistä maksettavista palkkioista.   

Sairauspoissaolot vähenivät selvästi vuodesta 2022. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksissa oli laskua edellisvuoteen verrattuna.   

Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 76 prosenttia suosittelisi Vaasan kaupunkia työnantajana. Luku on noussut hieman viime vuodesta. Kyselyn mukaan myös esihenkilötyö, työyhteisön yhteishenki ja omat voimavarat ovat hyvällä tasolla.  

–Yhteenvetona voidaan todeta, että panostukset henkilöstön hyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta. Henkilöstömme on osaavaa ja sitoutunutta ja tekee loistavaa työtä kaupungin strategisten tavoitteiden, asukkaiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämiseksi, sanoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.  

Henkilöstöraportin tunnuslukuja  

Henkilöstöraportin tavoitteena on antaa luottamushenkilöille, kaupungin johdolle, henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille kokonaiskuva kaupungin henkilöstöstä ja kuluneen vuoden keskeisistä henkilöstötyön painopisteistä.  

Kaupungin henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 3 224, joista vakinaisia oli 2 230 ja määräaikaisia 995. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2023 yhteensä 2 755.  

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta ja henkilöstöstä enemmistö eli 75 prosenttia oli naisia. Esihenkilöitä oli yhteensä 168, joista 111 naisia.   

Vuoden 2023 aikana oli avoinna 514 työpaikkaa ja 450 kesätyöpaikkaa.   

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 130 henkilöä, ja eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 48 henkilöä. Lähtökyselyyn vastanneiden mukaan urakehitys ja henkilökohtaiset syyt olivat suurimpia lähtemisen taustalla olevia syitä.   

Valtuusto merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi kokouksessaan 10.6.  

Tutustu täällä: Henkilöstöraportti 2023