Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

kädet

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Ikäihmisten viriketoiminta jatkuu osana kulttuuri- ja kirjastopalveluita

Koti- ja laitoshoidon ikäihmisille tarjoama viriketoiminta on siirtynyt huhtikuun alusta osaksi Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluita. Samalla se laajenee myös lasten taidetoimintaan.

Koti- ja laitoshoidosta siirtyy kulttuuri- ja kirjastopalveluihin neljä viriketoiminnan ohjaajaa ja autonkuljettaja, jotka ovat työskennelleet aiemmin Ikäkeskuksessa.

Viriketoiminnalla autetaan ikäihmisten osallistumista erilaisiin ryhmiin, lisätään keskinäistä vuorovaikutusta sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Nämä tehtävät liitetään osaksi ikäihmisten kulttuuripalveluita.

–Kulttuurinen vanhustyö ja siihen liittyvä tapahtumatoiminta on kuulunut jo useita vuosia kulttuuri- ja kirjastopalveluille, kertoo Vaasan kaupungin kulttuuripäällikkö Sanna Bondas.

Esimerkkejä kulttuurisesta vanhustyöstä ovat mm. syksyisin järjestettävä ikäihmisten ARMAS-festivaali, joulun alla toteutettava Lucia-mummo sekä palvelutaloihin järjestettävä taidetoiminta ja -projektit. Toimintaa on toteutettu usein yhteistyössä viriketoiminnan ohjaajien kanssa.

Ennaltaehkäisevää kulttuurista hyvinvointia

Nyt tehtävällä muutoksella tavoitellaan kulttuurisen vanhustyön laajentamista ja kehitetään ikäihmisille suunnattua ennaltaehkäisevää kulttuurista hyvinvointityötä Vaasan kaupungilla.

Samalla ennakoidaan tulevia muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Viriketoiminnan tehtävät ovat ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, joka ei tulevaisuudessa kuulu sote-palveluiden alaisuuteen.

Tarve myös lastenkulttuurin vahvistamiselle

Ikäihmisten kulttuuriohjaajien lisäksi Vaasan kaupungilla on tarvetta lastenkulttuurin vahvistamiselle.

Tämän vuoksi yhden ohjaajan vakanssi muutetaan taidepedagogiksi, jonka tehtäviin kuuluu taidetoiminta yhdessä varhaiskasvatuksen, perheiden sekä erityislasten ja -nuorten kanssa. Lisäksi taidepedagogi vahvistaa kulttuurilaitoksissa tehtävää pedagogista yhteistyötä.

 

Lue lisää kulttuurisesta vanhustyöstä osoitteessa: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kulttuurinen-vanhustyo/

Julkaistu: 27.04.2020