Ohita valikko
Käsi kädessä

Kulttuurinen vanhustyö

Kulttuurinen vanhustyö on toimintaa, jota tuotetaan kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden rajapinnassa. Parhaassa tapauksessa luomme edellytykset saumattomalle moniammatilliselle yhteistyölle, jossa saamme hyödynnettyä kaikkien eri osapuolten osaamista mahdollisimman kattavasti.

Kulttuuripalvelut toimii laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, museoiden, kirjastojen, teatterien ja erilaisten tapahtumien kanssa. Yhteistyö mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan kulttuuritarjonnan, edesauttaa kulttuurin saavutettavuutta, taiteilijoiden ja ikäihmisten kohtaamista sekä yhteisöllisyyden kehittymistä. Toimintaa kehitetään kulttuuripalveluissa vahvassa yhteistyössä ikäihmisten tulosalueen sekä paikallisten ammattitaitelijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa

Kulttuurisen vanhustyön tärkeimpiä tavoitteita ovat:
• viedä taidetta ja kulttuuria ikäihmisille, joiden sitä on muuten vaikea saavuttaa
• työllistää ammattitaiteilijoita ikäihmisten palveluiden pariin
• juurruttaa taide ja kulttuuri osaksi ikäihmisten arkea
• tehdä ikäihmisiä näkyväksi ja kuuluvaksi yksilöinä omassa asuinympäristössään ja ympäröivässä yhteiskunnassa
• ennen kaikkea mahdollistaa mielekäs, arvokas ja iloinen vanhuus

ARMAS-festivaali

 ARMAS- festivaali   

Ikäihmisten tekemää taidetta ARMAS-festivaalilla 1.–14.10.2021

Teemana tänä vuonna on Luonto antaa voimaa eli teema on sama kuin samana ajankohtana olevalla vanhustenviikolla.

Ikääntyneiden ääntä nostava valtakunnallinen ARMAS-festivaali järjestetään Vaasassa viidennen kerran 1.-14.10.2021.  Vaasassa tehdään luontoaiheista runoutta, otetaan voimaannuttavia valokuvia ja tuodaan luonto lähelle, missä ikinä ikäihminen onkaan.

ARMAS nostaa esiin ikääntyneitä taiteilijoita ja tekee ikääntymisen teemoja näkyväksi taiteen keinoin. Ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus yhdistää taiteilijoita, taidealan toimijoita, taidelaitoksia, vanhustyön järjestöjä sekä kunta-alan toimijoita.

Tasavallan presidentin puoliso, Jenni Haukio on ARMAS-festivaalin suojelija.

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ottaa osaa tapahtumaan vuosittain. Tänä vuonna painopisteenä on tuoda luonto ja erilaiset luontokokemukset lähelle.

ARMAS tavoittelee toiminnallaan ikääntyneiden äänen esiin nostamista, oman näköistä vanhuutta, jossa ei ole rajoja olemiseen tai tekemiseen sekä iloista ja energistä festivaalia.

Mukana valtakunnallisessa ARMAS -verkostossa on jo 16 kuntaa, 20 taidealan toimijaa, 16 vanhusalan järjestöä sekä kaksi tutkimusta tekevää tahoa. Aloitusvuonna 2017 Armas-festivaaleilla järjestettiin yli 220 tapahtumaa ympäri Suomen. Vuonna 2018 tapahtumia oli yhteensä jo lähes 250 kpl, ja viime vuonna 266.

ARMAS Ohjelma Vaasassa runoudesta elämykselliseen musiikkiin ja elokuvaan

Festivaalin avajaiset vietetään Runon ja musiikiin merkeissä Vuorikodilla 4.10 kl 13-14

Esiintymässä viululähettiläs Satu Sundén sekä Runonkulkijat Airi Ropponen-Lindroos ja Hertta Mauriala esittävät runoutta. Juhlapuhujana kunniatohtori

Vappu Taipale, joka on pitkään toiminut sosiaali- ja terveys alalla, ollut vaikuttamassa politiikan saralla sekä tunnettu rauhan puolesta puhujana.

Esillä on monenlaisia ikäihmisten taidehaasteen teoksia. Kesällä järjestettiin ikäihmisten taidehaaste, jolla innostettiin ikäihmisiä taiteilemaan itselle mieluisalla ja sopivalla tavalla esim. runoilemaan, maalaamaan, piirtämään, tekemään käsitöitä, ottamaan valokuvia.

4 – 14.10 ”Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft” -taidenäyttely Vuorikeskuksen taidekäytävällä (1. krs)

1.10.-14.10. Pääkirjaston aulan vitriineissä esillä ikäihmisten taidokkaita käsitöitä mm. kekseliästä uusiokäyttöä ja alusta asti itse tehtyjä teoksia.

1-31.10 Vuorikeskuksen taidekäytävällä esillä mm. koskettavia runoja, ajatuksia luonnosta, elämästä ja kotikaupungin maisemista sekä luontokuvia

8.10 Perjantaina Risto Virtasen musiikillinen TUOKIO LAPIN TUNNELMAA perjantaina 8.10. kl 10:oo Vuorikodilla ja kl 13:00 Ajurinkadun juhlasalissa.

Palvelutaloihin tuodaan Elämysmatkalaukku jonka sisältä löytää Jukka Kankaanpään luontokuvia ja tehtäviä virkistämään muistoja sekä yhteisten keskustelujen aiheiksi.

Voimauttavaa valokuvaa luonnossa. Palvelutalojen asukkaat pääsevät luomaan potretti valokuvia yhdessä Vamian lähihoitaja opiskelijoiden kanssa.

Metsä tuodaan kirjaimellisesti palvelutaloon esityksessä Menen lyyrisesti metsään runoilija ja luontoyhteysohjaaja Mirjam Silvénin esityksessä. Mirjam lukee luontorunojaan, samalla osallistujat saavat metsäkokemuksia eri aistien kautta. Esitykset toteutetaan myöhemmin syksyllä rajoitusten puitteissa.

Tiistai 12.10 kl 18:00, RUNOESITYS, Kirjaston Draamasalissa RUNONKULKIJAT juhlivat 30-vuotista taivaltaan

Keskiviikko 13.10 kl 13:00  Elokuvateatteri Ritz

Elämä itse -Valma Kyllikin työelämä asuihin puettuna, teatteri esityksen videotaltiointi esitetään elokuvateatteri Ritzissä. Päivi Jussila tuotannosta esittelee ja kertoo teoksen synnystä ja tekemisestä.

Kesto: 54 minuuttia

Käsikirjoitus: Valma Lehto

Ohjaus ja dramatisointi: Katja Kujala

Tuotanto: Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kortteleihin kulttuuria–hanke

-”Myös nuorempien on hyvä nähdä, millaista työelämä on ennen ollut. Toivottavasti tarinani rohkaisee heitä. Vaikka eläisi epätietoisena tulevasta ja välillä työttömänäkin, sisulla ja rohkeudella pääsee aina eteenpäin. Ja muoti! Nykyään puhutaan kestävästä kehityksestä, mutta jos katsotaan, millä huolellisuudella korkealaatuisista kankaista valmistettiin asuja, se vasta on ollut kestävää kehitystä” – Valma Lehto.

Lisätietoja: Jukka Rajala, kulttuurisuunnittelija, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, jukka.rajala2@vaasa.fi, 040 167 8926

 

Seuraamalla ARMAS-festivaalin sosiaalisenmedian merkillä #armasfestivaali löydät kuvia eri paikkakuntien tapahtumien fiiliksistä ja menoista. Valtakunnallisesta tapahtumasta löytää tietoja osoitteesta: http://armasfestivaali.fi/

 

Korttelikerhot

Korttelikerhomme toimivat kohtaamispaikkana asuinalueiden ikäihmisille ympäri Vaasaa. Tavoitteenamme on tavata rennossa ilmapiirissä ja tutustua uusiin ihmisiin. Kerhojemme teemat vaihtuvat viikoittain ryhmäläisten toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Kulttuuriohjaaja Johanna 040  530 4739

Kulttuurikummi

Erilaiset kulttuurialan yhdistykset ja oppilaitokset voivat ottaa vaasalaisen palvelutalon, vanhainkodin tai kaupunginsairaalan osaston kummikohteekseen ja vierailla siellä säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Kummitoiminta on täydentävää kulttuuripalvelua.

Tällä toiminnalla tuotetaan kulttuurillista hyvinvointia ympärivuorokautisessa hoidossa oleville vanhuksille ja heidän omaisilleen. Lisäksi toiminnasta pääsevät osallisiksi paikkojen lähiympäristöissä kotona asuvat vanhukset. Toiminnalla tuetaan myös henkilökunnan jaksamista ja yhteisöllistä arkea.

Kummiyhteisöt saavat vapaaehtoistyöstään hyvää mieltä, hyvän foorumin esiintymisille ja kiitollisen yleisön. Toimintaa on tarkoitus kehittää niin, että kaikissa kaupungin vanhusten hoitopaikoissa olisi ainakin yksi kummiyhteisö.

Kulttuuripalvelut haastaa kulttuuritoimijat mukaan kulttuurisen vanhustyön vallankumoukseen. Ota rohkeasti yhteyttä ja lähde tekemään hyvää.

Kulttuuriluotsi

Haluatko Kulttuuriluotsiksi?

Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja, vapaaehtoisia vaasalaiseen kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia.

Monilla paikkakunnilla luotsitoiminta on keskeinen osa kulttuuritoimijoiden yleisötyötä. Sillä voidaan saada uusien kulttuurikävijöiden lisäksi aktiivisia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vaasassa toiminta alkoi alkuvuodesta 2019 ja kehitämme toimintaa edelleen.

Luotsien tehtävänä on toimia rohkaisijoina, oppaina ja kavereina erityistä kannustusta tarvitseville ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Kulttuuriluotsitoiminnan taustalla on ajatus siitä, että kulttuurin kuuluu olla kaikkien saatavilla.

Kulttuuriluotsin kanssa voi mennä ilmaiseksi tai alennuksella teatteriin, konserttiin, museoon tai näyttelyyn sekä erilaisiin tapahtumiin. Kulttuuriluotsin voi pyytää seuraksi joko itselle, tutulle tai ryhmälle.  Kulttuuriluotsin seura on ilmaista, mutta omat matkansa tai alennuslipun kukin kustantaa itse.

Kulttuuriluotsiksi voi ryhtyä käytyään ensin Pohjanmaan yhdistysten Keikka-apu hankkeen järjestämän vapaaehtoisena toimimisen peruskurssin Vapaaehtoistyö on suunnattu yli 65-vuotiaille, pitkäaikaissairaille ja äkillisesti vammautuneille aikuisille Vaasan seudulla.  Tämän jälkeen voit tulla mukaan Kulttuuriluotsi koulutukseen, jonka järjestää Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut. Maksuttomalla kurssilla tutustutaan luotsauskohteisiin ja niiden tarjontaan sekä vapaaehtoisena toimimiseen.

Lucia-mummo

Kenestä kruunataan vuoden Lucia-mummo?

Lucia-mummoäänestys järjestetään vuosittain marraskuussa.

Lisätietoja Vaasan Lucia-mummon Facebook-sivulta.

Senioreiden Hyvinvointitreenit

Senioreiden Hyvinvointitreenit tarjoavat mielekästä tekemistä, virkistävää seuraa ja uusia näkökulmia oman hyvinvoinnin vaalimiseen sekä vinkkejä ja keinoja terveyden vahvistamiseen. Tapaamiskertojen teemoja ovat muun muassa mielen hyvinvointi, kulttuuri, liikkuminen ja arjen voimavarat. Kertojen tarkempi sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Ryhmä kokoontuu 10-12 kertaa lukukausittain.

Lisätietoja:
Kulttuuriohjaaja Katri 040 868 4672

  • Kulttuurinen vanhustyö

    Taiteiden yö