Ohita valikko
Käsi kädessä

Kulttuurinen vanhustyö

Kulttuurinen vanhustyö on toimintaa, jota tuotetaan kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden rajapinnassa. Parhaassa tapauksessa luomme edellytykset saumattomalle moniammatilliselle yhteistyölle, jossa saamme hyödynnettyä kaikkien eri osapuolten osaamista mahdollisimman kattavasti.

Kulttuuripalvelut toimii laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, museoiden, kirjastojen, teatterien ja erilaisten tapahtumien kanssa. Yhteistyö mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan kulttuuritarjonnan, edesauttaa kulttuurin saavutettavuutta, taiteilijoiden ja ikäihmisten kohtaamista sekä yhteisöllisyyden kehittymistä. Toimintaa kehitetään kulttuuripalveluissa vahvassa yhteistyössä ikäihmisten tulosalueen sekä paikallisten ammattitaitelijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa

Kulttuurisen vanhustyön tärkeimpiä tavoitteita ovat:
• viedä taidetta ja kulttuuria ikäihmisille, joiden sitä on muuten vaikea saavuttaa
• työllistää ammattitaiteilijoita ikäihmisten palveluiden pariin
• juurruttaa taide ja kulttuuri osaksi ikäihmisten arkea
• tehdä ikäihmisiä näkyväksi ja kuuluvaksi yksilöinä omassa asuinympäristössään ja ympäröivässä yhteiskunnassa
• ennen kaikkea mahdollistaa mielekäs, arvokas ja iloinen vanhuus

ARMAS-festivaali

 ARMAS- festivaali   

Ikäihmisten tekemää taidetta ARMAS-festivaalilla 1.–14.10.2022

Teemana tänä vuonna on Luonto antaa voimaa eli teema on sama kuin samana ajankohtana olevalla vanhustenviikolla.

Ikääntyneiden ääntä nostava valtakunnallinen ARMAS-festivaali järjestetään Vaasassa kuudennen kerran 1.-14.10.2022.  Vaasassa tehdään luontoaiheista runoutta, otetaan voimaannuttavia valokuvia ja tuodaan luonto lähelle, missä ikinä ikäihminen onkaan.

ARMAS nostaa esiin ikääntyneitä taiteilijoita ja tekee ikääntymisen teemoja näkyväksi taiteen keinoin. Ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus yhdistää taiteilijoita, taidealan toimijoita, taidelaitoksia, vanhustyön järjestöjä sekä kunta-alan toimijoita.

Tasavallan presidentin puoliso, Jenni Haukio on ARMAS-festivaalin suojelija.

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ottaa osaa tapahtumaan vuosittain. Tänä vuonna painopisteenä on tuoda luonto ja erilaiset luontokokemukset lähelle.

ARMAS tavoittelee toiminnallaan ikääntyneiden äänen esiin nostamista, oman näköistä vanhuutta, jossa ei ole rajoja olemiseen tai tekemiseen sekä iloista ja energistä festivaalia.

Mukana valtakunnallisessa ARMAS -verkostossa on jo 16 kuntaa, 20 taidealan toimijaa, 16 vanhusalan järjestöä sekä kaksi tutkimusta tekevää tahoa. Aloitusvuonna 2017 Armas-festivaaleilla järjestettiin yli 220 tapahtumaa ympäri Suomen. Vuonna 2018 tapahtumia oli yhteensä jo lähes 250 kpl, ja viime vuonna 266.

ARMAS Ohjelma Vaasassa runoudesta elämykselliseen musiikkiin ja elokuvaan

Esillä on monenlaisia ikäihmisten taidehaasteen teoksia. Kesällä järjestettiin ikäihmisten taidehaaste, jolla innostettiin ikäihmisiä taiteilemaan itselle mieluisalla ja sopivalla tavalla esim. runoilemaan, maalaamaan, piirtämään, tekemään käsitöitä, ottamaan valokuvia.

Seuraamalla ARMAS-festivaalin sosiaalisenmedian merkillä #armasfestivaali löydät kuvia eri paikkakuntien tapahtumien fiiliksistä ja menoista. Valtakunnallisesta tapahtumasta löytää tietoja osoitteesta: http://armasfestivaali.fi/

 

Korttelikerhot

Korttelikerhomme toimivat kohtaamispaikkana asuinalueiden ikäihmisille ympäri Vaasaa. Tavoitteenamme on tavata rennossa ilmapiirissä ja tutustua uusiin ihmisiin. Kerhojemme teemat vaihtuvat viikoittain ryhmäläisten toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Kulttuuriohjaaja Johanna 040  530 4739

Kulttuurikummi

Erilaiset kulttuurialan yhdistykset ja oppilaitokset voivat ottaa vaasalaisen palvelutalon, vanhainkodin tai kaupunginsairaalan osaston kummikohteekseen ja vierailla siellä säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Kummitoiminta on täydentävää kulttuuripalvelua.

Tällä toiminnalla tuotetaan kulttuurillista hyvinvointia ympärivuorokautisessa hoidossa oleville vanhuksille ja heidän omaisilleen. Lisäksi toiminnasta pääsevät osallisiksi paikkojen lähiympäristöissä kotona asuvat vanhukset. Toiminnalla tuetaan myös henkilökunnan jaksamista ja yhteisöllistä arkea.

Kummiyhteisöt saavat vapaaehtoistyöstään hyvää mieltä, hyvän foorumin esiintymisille ja kiitollisen yleisön. Toimintaa on tarkoitus kehittää niin, että kaikissa kaupungin vanhusten hoitopaikoissa olisi ainakin yksi kummiyhteisö.

Kulttuuripalvelut haastaa kulttuuritoimijat mukaan kulttuurisen vanhustyön vallankumoukseen. Ota rohkeasti yhteyttä ja lähde tekemään hyvää.

Kulttuurikaveri

Haluatko Kulttuurikaveriksi?

Kulttuurikaverit ovat koulutettuja, vapaaehtoisia vaasalaiseen kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia.

Monilla paikkakunnilla kulttuurikaveritoiminta on keskeinen osa kulttuuritoimijoiden yleisötyötä. Sillä voidaan saada uusien kulttuurikävijöiden lisäksi aktiivisia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vaasassa toiminta alkoi alkuvuodesta 2019 ja kehitämme toimintaa edelleen.

Kulttuurikavereiden tehtävänä on toimia rohkaisijoina, oppaina ja kavereina erityistä kannustusta tarvitseville ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Kulttuurikaveritoiminnan taustalla on ajatus siitä, että kulttuurin kuuluu olla kaikkien saatavilla.

Kulttuurikaverin kanssa voi mennä ilmaiseksi tai alennuksella teatteriin, konserttiin, museoon tai näyttelyyn sekä erilaisiin tapahtumiin. Kulttuurikaverin voi pyytää seuraksi joko itselle, tutulle tai ryhmälle.  Kulttuurikaverin seura on ilmaista, mutta omat matkansa tai alennuslipun kukin kustantaa itse.

Lisätietoja:
Pia Kokko, pia.kokko(at)vaasa.fi, 040 167 8926

Lucia-mummo

Kenestä kruunataan vuoden Lucia-mummo?

Lucia-mummoäänestys järjestetään vuosittain marraskuussa.

Lisätietoja Vaasan Lucia-mummon Facebook-sivulta.

  • Kulttuurinen vanhustyö

    Taiteiden yö

    Kaikukortti