Ohita valikko
Venelaiturit ylhäältä

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Julkaistu: 17.4.2024

Vaasan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 16.4. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin maaliskuussa talouden tasapainottamisen vuoksi.

Pääosin henkilöstövaikutuksia tulee siten, että jätetään täyttämättä uusia tehtäviä esimerkiksi eläköitymisten kautta, mikä osittain vaikuttaa jäljelle jäävään henkilöstöön ja tehtäväkuviin. Mahdolliset irtisanomiset jäävät alle 10 henkilöön. Lomautuksia ei nostettu esille yhteistoimintaneuvotteluissa säästötoimenpiteinä.

Tulosalueilla on käyty ja tullaan käymään henkilöstön kanssa läpi sellaiset suunnitelmat, joissa on henkilöstövaikutuksia ennen kuin niitä viedään toimielinkäsittelyyn.

Lautakunnat käsittelevät tasapainottamistoimenpiteitä maaliskuun, huhtikuun ja toukokuun aikana. Koko kaupungin tasapainottamisohjelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa 22.4., ja se viedään päätöksentekoon kaupunginvaltuustolle 29.4. ennen kaupunginhallituksen päätöstä vuoden 2025 talousarviokehyksestä.

Tavoitteena talouden tasapaino

Käynnissä olevan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on löytää Vaasan kaupungin toiminnasta noin 40–50 miljoonan euron säästöt vuosille 2024–2027. Säästöpaine johtuu pitkälti kuntatalouden yleisesti heikentyneestä tilanteesta verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia ja koskee näin myös useita muita kuntia Suomessa.

Talouden tasapainottamiseksi tarkastellaan laajasti niin kaupungin lakisääteistä palvelutuotantoa kuin vapaaehtoisia tehtäviä. Lähtökohtana on tiivistetty ja asiakkaita hyvin palveleva palveluverkko, jossa terveitä ja tarkoituksenmukaisia tiloja käytetään tehokkaasti. Investointeja tehdään kohteisiin, joilla on tulevaisuudessa mahdollisuudet tuoda alueelle työpaikkoja, kasvua ja tuloja.

Säästöjä haetaan jokaiselta toimialalta ja tulosalueelta. Kokonaisuudessaan konserniohjauksen säästöiksi esitetään noin 10 miljoonaa euroa, sivistystoimen säästöiksi noin 19 miljoonaa euroa ja kaupunkiympäristön säästöiksi noin 10 miljoonaa euroa.