Förbigå menyn
Venelaiturit ylhäältä

Artikelkategorier: Nyheter

Stadens samarbetsförhandlingar slutförda

Publicerad: 17.4.2024

Vasa stads samarbetsförhandlingar har avslutats 16.4. Samarbetsförhandlingarna inleddes i mars för en balansering av ekonomin.

Huvudsakligen påverkas personalen på så sätt att nya uppgifter inte tillsätts till exempel vid pensioneringar, vilket delvis inverkar på den kvarvarande personalen och uppgiftsbeskrivningarna.  Eventuella uppsägningar blir under 10 personer.  Permitteringar togs inte upp som sparåtgärder vid samarbetsförhandlingarna.

På resultatområdena har sådana planer som har konsekvenser för personalen genomgåtts och kommer att genomgås med personalen innan de förs vidare för behandling i organen.

Nämnderna behandlar balanseringsåtgärderna under mars, april och maj.  Hela stadens balanseringsprogram behandlas i stadsstyrelsen 22.4, och det förs för beslutsfattande till stadsfullmäktige 29.4 före stadsstyrelsens beslut om budgetramen för år 2025.

Målet är ekonomisk balans

Målet med det pågående programmet för balansering av ekonomin är att inom Vasa stads verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40–50 miljoner euro under åren 2024–2027. Sparkravet beror till stor del på kommunekonomins allmänt försvagade läge till följd av minskade skatteintäkter och statsandelar, och detta gäller även för flera andra kommuner i Finland.

För balansering av ekonomin granskas såväl stadens lagstadgade serviceproduktion som också frivilliga uppgifter i vid omfattning. Utgångspunkten är ett förtätat servicenät som betjänar kunderna väl, där sunda och ändamålsenliga lokaler används effektivt. Investeringar riktas mot objekt som i framtiden har potential att skapa jobb, tillväxt och inkomster i regionen.

Besparingar letas det efter på varje sektor och resultatområde. Sammantaget föreslås det besparingar på cirka 10 miljoner euro inom koncernstyrningen, cirka 19 miljoner euro inom bildningssektorn och cirka 10 miljoner euro inom stadsmiljösektorn.