Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Julkaistu: 21.8.2019

Vaasan kaupunki on saanut päätökseen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyessä huhtikuussa tavoitteena oli 9 miljoonan euron säästöt, mikä tarkoitti noin 237 henkilötyövuotta vuoden 2021 loppuun mennessä. Neuvotteluissa löydettiin ratkaisuja, joiden tuloksena kaupungin henkilöstö vähenee 145 henkilötyövuodella vuoteen 2021 mennessä.

Henkilöstösuunnittelulla saadaan n. 5,5 miljoonan euron säästö ja muilla toimenpiteillä n. 3,5 miljoonan säästö. Irtisanottavia palvelussuhteita on enintään 25 vuoden 2021 loppuun mennessä. Siitä, keitä irtisanomiset koskevat, ei ole tehty vielä päätöksiä.

– Neuvotteluissa säästöjä haettiin ensisijaisesti muilla keinoilla kuin irtisanomisilla, esimerkiksi henkilöstöhallinnollisilla toimenpiteillä, eläköitymisillä sekä töiden ja palveluverkon uudelleenjärjestelyillä. On valitettavaa, että neuvotteluissa jouduttiin kuitenkin päätymään irtisanomisiin, mikä on raskas, mutta talouden kannalta välttämätön päätös, kertoo vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Sydänoja.

Säästötoimenpiteiden toteutumista seurataan. Mikäli säästötavoitteisiin ei päästä, varaudutaan myös 1-3 päivän lomautuksiin vuosina 2020 ja 2021.

Tavoitteena talouden tasapaino

Talouden tasapainottamiseksi on tarkasteltu laajasti kaupungin tarjoamia palveluja. Kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan kaikki ne lakisääteiset palvelut, joita kunnan tulee antaa asukkailleen, säilyvät edelleen Vaasassa. Säästökohteet koskevat niin sanottujen harkinnanvaraisten palveluiden vähentämistä tai niistä luopumista.

– Meille on tärkeää pitää huolta oman henkilökunnan jaksamisesta. Vaikka palvelut Vaasassa säilyvät edelleen hyvällä tasolla, selvää on, että irtisanomiset ja säästöt näkyvät palveluissa ja vaikuttavat meistä jokaisen arkeen, sanoo Häyry.

Yhteistoimintaneuvottelujen tulos käsitellään kaupunginhallituksessa 26.8.