Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadens samarbetsförhandlingar slutförda

Publicerad: 21.8.2019

Vasa stad har slutfört samarbetsförhandlingarna som rör hela personalen.

När samarbetsförhandlingarna inleddes i april var målet en inbesparing på 9 miljoner, vilket betydde ca 237 årsverken före utgången av år 2021. Vid förhandlingarna hittades lösningar som resulterar i att personalen minskar med 145 årsverken fram till år 2021.

Med hjälp av personalplanering får man en inbesparing på ca 5,5 miljoner euro och med andra åtgärder en inbesparing på ca 3,5 miljoner. Anställningsförhållanden som ska sägas upp är högst 25 före utgången av år 2021. Vem som berörs av uppsägningarna har det inte ännu fattats beslut om.

– Vid förhandlingarna söktes inbesparingar främst på andra sätt än genom uppsägningar, t.ex. genom personaladministrativa åtgärder, pensioneringar samt omorganiseringar av arbete och servicenät. Det är beklagligt att man i förhandlingarna ändå var tvungen att ta till uppsägningar, vilket är ett tungt, men av ekonomiska skäl nödvändigt beslut, säger tf personaldirektör Jyrki Sydänoja.

Genomförandet av sparåtgärderna följs med. Ifall sparmålen inte uppnås bereder man sig även på 1-3 dagars permitteringar under åren 2020 och 2021.

Målet är ekonomisk balans

För att balansera budgeten har den service som staden erbjuder ingående granskats. Enligt stadsdirektör Tomas Häyry bevaras fortfarande all den lagenliga service som kommunen ska ge sina invånare i Vasa. Sparmålen gäller att minska på eller avstå från så kallad prövningsbaserad service.

– Det är viktigt för oss att se till den egna personalens ork i arbetet. Även om servicen i Vasa fortfarande bevaras på en god nivå är det klart att uppsägningarna och inbesparingarna syns i servicen och inverkar på vardagen för oss alla, säger Häyry.

Resultatet av samarbetsförhandlingarna behandlas i stadsstyrelsen 26.8.