Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Metsän istutus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2021 talouden kehyksen

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.8.2020 muun muassa vuoden 2021 talousarvion kehystä.

Kaupunginhallitus antaa vuosittain toimielimiä sitovan kehyksen seuraavan vuoden talousarvioesitysten laadinnan pohjaksi.

Talouden näkymät ovat edelleen epävarmoja

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote supistuisi 6 prosenttia vuonna 2020. Bruttokansantuotteen arvioidaan vuonna 2021 kasvavan 2,5 prosenttia ja vuonna 2022 noin 1,7 prosenttia. Hallitus julkaisi kesäkuussa kuntien 1,4 miljardin euron tukipaketin. Vuosien 2020-2023 verotulot jäävät todennäköisesti ennustettua alemmalle tasolle.

Vaasan kaupungilla on säästöpaineita

Tilinpäätös vuodelta 2019 oli 7,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin taseeseen kertynyt alijäämä on 25,8 miljoonaa euroa. Alijäämän kattamiseksi vuoden 2020 loppuun mennessä tarvitaan vähintään 13,3 miljoonan euron tulos kuluvana vuonna. Yhteistoimintaneuvotteluilla saavutettavilla henkilöstöratkaisuilla katettaisiin enintään puolet 9,7 miljoonan euron vajeesta.

Talousarvion kehys 2021 tähtää alijäämän kattamiseen

Vahvistetun taloussuunnitelman mukaisesti alijäämän kattamistavoite on lähtökohtana talousarvion kehykselle. Tavoitteen toteutumiseksi tulisi vuosikatteen olla reilusti yli 40 miljoonan euron tasolla vuoteen 2021 saakka. Kehykset vuodelle 2021 on tehty siten, että kehyksen pohjana ovat nykyinen palvelutaso ja siihen vuosina 2019-2020 päätetyt leikkaukset ja kaupunginvaltuuston päättämät lisäykset. Valtionosuuksien määrä vuodelle 2021 on kehyksiä annettaessa vielä epävarma ja tarkentuu syksyllä talousarvion valmistelun jatkuessa.

Talousarvion kehys menee tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Julkaistu: 11.08.2020