Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus käsittelee 15.1. Vaasan Vastaanottokeskuksen lakkauttamista

Julkaistu: 11.1.2024

Kunnat eivät voi järjestää vastaanottotoimintaa, koska sen järjestävät Maahanmuuttoviraston (Migri) kilpailuttamat palveluntuottajat. Vaasan Vastaanottokeskus Oy osallistui keväällä 2023 Maahanmuuttoviraston järjestämään kilpailutukseen vastaanottokeskustoiminnan osalta Pohjanmaan alueella, eikä tullut valituksi palvelujentuottajaksi. Mahdolliset asiakassiirrot toteutetaan Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaan ja niistä tiedotetaan asiakkaille päätöksenteon jälkeen.

Vaasan kaupungilla on sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä. Maahanmuuttovirasto on jo aiemmin ilmoittanut Vaasan kaupungille, ettei kunta voi toimia vastaanottokeskuspalveluiden tuottajina. Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut toiminnan myös Pohjanmaan alueella.

Vaasan kaupungin ja Maahanmuuttoviraston välisen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Sopimus esitetään irtisanottavaksi siten, että vastaanottokeskustoiminta lakkaa Vaasan kaupungin järjestämänä 31.8.2024.

Mahdolliset asiakassiirrot ja keskuksen sulkeminen tullaan toteuttamaan Maahanmuuttoviraston kanssa yhteistyössä ja heidän antamiensa ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Asiasta tullaan tiedottamaan asiakkaille erikseen päätöksenteon jälkeen.

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin maalis-joulukuussa

Vaasan kaupungin vastaanottokeskuksen henkilöstön kanssa on neuvoteltu yhteistoimintalain mukaisesti vastaanottokeskustoiminnan tilanteesta ja uudelleenorganisoimisen periaatteista. Neuvotteluissa on käyty läpi sekä mahdollisesta liikkeenluovutuksesta että toiminnan alasajosta johtuvia henkilöstövaikutuksia.

Neuvotteluissa tuotiin esille, että mikäli yhtiö ei tule valituksi palvelujen tuottajaksi, ei edellytyksiä vastaanottokeskustoiminnan järjestämiselle ole. Lain rajoitteiden vuoksi ei vastaanottokeskustoimintaa voida myöskään enää tuottaa kuntien omana toimintana.

Henkilöstölle on kerrottu, ettei kaupungin perustama yhtiö tullut valituksi vastaanottokeskuspalveluiden tuottajaksi ja siksi sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa joudutaan irtisanomaan, ja näin ollen myös mahdollisesti henkilöstöä irtisanomaan kaupungin palveluksesta.

Vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 9 vakituista ja 12 määräaikaista palvelussuhdetta. Työnantaja kartoittaa työsopimuslain mukaisesti mahdollisuudet työllistää henkilöt Vaasan kaupungilla muihin työtehtäviin.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 15. tammikuuta. Kokouksen esityslista julkaistaan täällä.