Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen behandlar 15.1 indragningen av Vasa Mottagningscentral

Publicerad: 11.1.2024

Kommunerna kan inte ordna förläggningsverksamhet, eftersom sådan ordnas av serviceproducenter som har konkurrensutsatts av Migrationsverket (Migri). Vasa Mottagningscentral Ab deltog våren 2023 i konkurrensutsättningen som ordnades av Migrationsverket gällande förläggningsverksamheten i Österbotten men blev inte vald till serviceproducent. Eventuella kundöverföringar genomförs i enlighet med Migrationsverkets anvisningar och om dem informeras kunderna efter att beslut har fattats.

Vasa stad har ett gällande avtal med Migrationsverket om ordnande av mottagande av personer som söker internationellt skydd och som får tillfälligt skydd.  Migrationsverket har redan tidigare meddelat Vasa stad att en kommun inte kan vara producent av förläggningstjänster. Migrationsverket har konkurrensutsatt verksamheten också i Österbotten.

Uppsägningstiden för avtalet mellan Vasa stad och Migrationsverket är sex månader. Det föreslås att avtalet ska sägas upp så att förläggningsverksamheten med Vasa stad som anordnare upphör 31.8.2024.

Eventuella kundöverföringar och stängningen av centralen kommer att genomföras i samarbete med Migrationsverket och i överensstämmelse med de anvisningar och tidtabeller som Migri har gett. Om ärendet kommer kunderna att informeras separat efter att beslut har fattats.

Samarbetsförhandlingar fördes i mars-december

Diskussioner har förts med personalen på Vasa stads mottagningscentral i enlighet med samarbetslagen om situationen för förläggningsverksamheten och principerna för omorganisering.  Vid diskussionerna har man gått igenom personalinverkningar både beroende på en eventuell överlåtelse av rörelse och av en nedkörning av verksamheten.

Vid förhandlingarna fördes fram att om bolaget inte blir valt till serviceproducent, har bolaget inga förutsättningar vad gäller ordnandet av förläggningsverksamhet. På grund av begränsningar i lagen kan förläggningsverksamhet inte heller längre produceras som egen verksamhet i kommunerna.

Personalen har blivit informerad om att det bolag som staden bildat inte blev valt till producent av förläggningsverksamhet, och därför måste avtalet med Migrationsverket sägas upp och därmed också eventuellt personalen sägas upp från stadens anställning.

På mottagningscentralen finns för närvarande 9 ordinarie anställningsförhållanden och 12 på viss tid. Arbetsgivaren kartlägger möjligheterna enligt arbetsavtalslagen att sysselsätta personerna inom Vasa stad i andra arbetsuppgifter.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 15 januari. Sammanträdets föredragningslista sätts ut här.