Ohita valikko
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginvaltuustolle esitetään yhteensä 37 miljoonan euron säästöjä vuosille 2024–2027

Julkaistu: 25.4.2024

Vaasan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024–2027 käsitellään kaupunginvaltuustossa 29.4.2024. Säästöjä esitetään yhteensä 37 miljoonalla eurolla kaikilta kaupungin toimialoilta.

Vaasan kaupungilla on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma. Tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta noin 40–50 miljoonan euron säästöt vuosille 2024–2027. Säästöpaine johtuu pitkälti sote-uudistuksen aiheuttamista epäedullisista talousvaikutuksista ja koskee näin myös useita muita kuntia Suomessa.

– Säästöjä haetaan jokaiselta toimialalta ja tulosalueelta. Muihin kaupunkeihin verrattuna käytämme verorahoja palveluiden tuottamiseen suhteellisen paljon. On erittäin tärkeää ryhtyä sopeuttamaan hyvissä ajoin, muuten riskinä on, että kaupunki joutuu negatiiviseen kierteeseen, jossa muun muassa suurempi velkaantuminen tarkoittaa yhä suurempia korkokuluja ja yhä vähemmän rahoitusta lakisääteisiin tehtäviin. Mikäli arvioidaan, ettei poliittisista tai muista syistä ole mahdollista saavuttaa riittävän suuria käyttötalousarvion tehostuksia riittävän nopeasti, veroprosenttien korotukset voivat tulla ajankohtaisiksi, sanoo talous- ja strategiajohtaja Cecilia Raunio.

Säästöesitykset ovat käyneet lautakuntakäsittelyssä maalis-huhtikuussa ja kaupunginhallituksessa 22. huhtikuuta. Päätökset säästötoimenpiteistä tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 29. huhtikuuta.

Konserniohjaukseen 10 miljoonan euron säästöt

Konserniohjauksen toimialalle esitetään säästöjä yhteensä noin 10 miljoonan euron säästöjä.

Säästöjä haetaan esimerkiksi ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta, palveluverkon ja tilojen tehostamisesta, lainasalkun tarkastelusta, hanketoimintakonseptin tarkastelusta, oppilaslaitteiden vähentämisestä, osuuksista, avustuksista, tietoliikennepalveluista, markkinoinnista sekä edustus- ja suhdetoiminnasta.

Sivistystoimeen 17 miljoonan euron säästöt

Sivistystoimen toimialalle esitetään säästöjä yhteensä noin 17 miljoonan euron säästöjä.

Säästöjä haetaan esimerkiksi ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta, palveluverkon ja tilojen tehostamisesta, avoimesta päiväkotitoiminnasta, vuorohoidon keskittämisestä, oopperatuotannosta, asiakasmaksuista sekä kasvattamalla opetusryhmien kokoja opistoissa ja toisella asteella.

Kaupunkiympäristöön 10 miljoonan euron säästöt

Kaupunkiympäristön toimialalle esitetään säästöjä yhteensä noin 10 miljoonan euron säästöjä.

Säästöjä haetaan esimerkiksi ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta, palveluverkon ja tilojen tehostamisesta, tulojen lisäyksestä, taksojen nostosta, ylläpidosta, konsulttikuluista, liikuntapaikoista, avustuksista, palveluiden ostosta sekä kiinteistöjen myynnistä.

Kaikki säästötoimenpiteet ovat  kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistan liitteenä.

Talous tasapainoon vuonna 2027

Kaupungin sopeuttamissuunnitelmien pääasiallisena tarkoituksena on hakea pysyviä säästöjä, saada talous tasapainoon ja velkaantuminen hidastumaan. Säästöjä on tehtävä, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa vuoteen 2027 mennessä.

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry haluaa valaa uskoa tulevaisuuteen ja katsoa pidemmälle tulevaan.

– Väestönkasvu ja teolliset investoinnit antavat viitteitä siitä, että meillä on luvassa parempia aikoja, ja pystymme jatkossa edelleen turvaamaan asukkaille hyvät ja laadukkaat palvelut. Säästövaatimukset tuntuvat meistä jokaisesta raskailta, mutta yhdessä pääsemme vaikeiden aikojen yli, Häyry sanoo.

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen voi katsoa suorana tai 14 päivää kokouksen jälkeen tallenteena täältä.

Esityslista ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä.