Förbigå menyn
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

För stadsfullmäktige föreslås besparingar på totalt 37 miljoner euro under åren 2024–2027

Publicerad: 25.4.2024

Vasa stads balanseringsprogram för ekonomin för åren 2024–2027 behandlas i stadsfullmäktige 29.4.2024. Besparingar på totalt 37 miljoner euro föreslås för stadens alla sektorer.

Vasa stad har påbörjat ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet är att inom stadens verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40-50 miljoner euro under åren 2024-2027. Trycket på sparåtgärder beror i stor utsträckning på de ofördelaktiga ekonomiska effekter som vårdreformen har medfört och gäller således också flera andra kommuner i Finland.

– Besparingar söks inom varje sektor och resultatområde. I jämförelse med andra städer använder vi relativt mycket skattepengar till producerande av service. Det är mycket viktigt att börja anpassa i god tid, annars är risken att staden råkar ut för en negativ spiral, där bland annat en större skuldsättning innebär allt större räntekostnader och allt mindre finansiering till lagstadgade uppgifter. Om det uppskattas att det av politiska eller andra skäl inte är möjligt att nå tillräckligt stora effektiveringar i driftbudgeten tillräckligt snabbt, kan höjningar av skattesatserna bli aktuella, säger ekonomi- och strategidirektör Cecilia Raunio.

Sparförslagen har genomgått nämndbehandling i mars-april och behandlats i stadsstyrelsen 22 april. Besluten om sparåtgärder fattar stadsfullmäktige vid sitt sammanträde 29 april.

Besparingar på 10 miljoner euro inom koncernstyrningen

Inom koncernstyrningssektorn föreslås besparingar på totalt 10 miljoner euro.

Besparingar söks till exempel inom den proaktiva personalplaneringen, genom effektivering av servicenätet och lokalerna, granskning av låneportföljen, granskning av projektverksamhetskonceptet, minskande av elevdatorer, inom andelar, understöd, telekommunikationstjänster, marknadsföring och representations- och pr-verksamhet.

Bildningssektorn söker besparingar på 17 miljoner euro

Inom bildningssektorn föreslås besparingar på totalt ca 17 miljoner euro.

Besparingar söks till exempel inom den proaktiva personalplaneringen, genom effektivering av servicenätet och lokalerna, inom den öppna daghemsverksamheten, centralisering av skiftvården, operaproduktionen, kundavgifter och genom ökning av undervisningsgruppernas storlek i instituten och på andra stadiet.

Inom stadsmiljön besparingar på 10 miljoner euro

Inom stadsmiljösektorn föreslås besparingar på totalt 10 miljoner euro.

Besparingar söks till exempel inom den proaktiva personalplaneringen, genom effektivering av servicenätet och lokalerna, ökning av inkomsterna, höjning av taxorna, inom underhåll, konsultkostnader, idrottsplatser, understöd, köp av tjänster samt försäljning av fastigheter.

Alla sparåtgärder är uppräknade i en bilaga till föredagningslistan för stadsfullmäktiges sammanträde.

Ekonomin i balans år 2027

Det huvudsakliga syftet med stadens anpassningsplaner är att hitta bestående besparingar, få ekonomin i balans och skuldsättningen att avta. Besparingar måste göras för att stadens ekonomi ska vara i balans senast 2027.

Stadsdirektör Tomas Häyry vill ge tro på en bättre framtid och se längre framåt.

– Befolkningstillväxten och de industriella investeringarna ger en fingervisning om att vi kan förvänta oss bättre tider och vi kan fortfarande trygga en service av god nivå och kvalitet för invånarna i fortsättningen. Sparkraven känns tuffa för oss alla, men tillsammmans tar vi oss igenom de svåra tiderna, säger Häyry.

 

Stadsfullmäktiges sammanträde kan ses i direktsändning eller som en inspelning inom 14 dagar efter sammanträdet.

Föredragningslistan och senare protokollet finns här.