Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunki myy kaksi metsäpalstaa Lammassaaresta suojelutarkoituksiin

Julkaistu: 22.10.2019

Kaupunginhallitus käsitteli 21.10.2019 kokouksessaan muun muassa Lammassaarta ja keskushallinnon organisaatiota sekä nimesi neuvoston jäsenet.

Kaupunki myy kaksi metsäpalstaa Lammassaaresta Suomen valtiolle. Tilasta Älgen myydään 3,2 hehtaaria metsää ja tilasta Skärgården myydään 3,4 hehtaaria metsää.

Valtio ostaa metsät suojelutarkoituksiin osana METSO-toimintaohjelmaa. Lisätietoja METSOSTA. METSO yhdistää metsien suojelun ja niiden talouskäytön. Kauppahinta on yhteensä 54 100 euroa.

Suurin osa Lammassaaren huvilanomistajista on toivonut metsäalueiden suojelemista ja vastustanut kaupungin metsäsuunnitelman mukaisia hakkuita.

 

Keskushallinnon organisaatiouudistus etenee

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.10.2019 kaupungin hallintosääntöön esitetyt keskushallinnon organisaatiouudistusta koskevat muutokset siten, että ne astuvat voimaan 1.1.2020.

Työ jatkuu toimintasäännön muuttamisella. Toimintasäännössä kerrotaan, miten keskushallinto organisoituu ja mitkä sen tehtävät ovat.

Uusi konserniohjauksen toimiala koostuu kolmesta tulosalueesta, joita ovat Konsernihallinto, Kaavoitus ja Vähänkyrön aluehallinto. Säännössä esitetyt muutokset koskevat ainoastaan Konsernihallinnon tulosaluetta, sillä Kaavoituksen ja Vähänkyrön aluehallinnon tulosalueille ei tässä yhteydessä tule muutoksia.

Konsernihallinnon tulosaluetta johtaa konsernihallinnon johtaja, jolla on oikeus ottaa palvelukseen palvelu- ja toimintayksiköiden esimiehet. Konsernihallinnon johtajan viran täyttää kaupunginhallitus.

Tulosalue jakautuu seitsemään palvelualueeseen seuraavasti:

  • Talous ja strategia, jota johtaa talous- ja strategiajohtaja
  • Henkilöstö, jota johtaa henkilöstöjohtaja
  • Omistajaohjaus, jota johtaa omistajaohjauksen johtaja
  • Hallinto ja asiointi, jota johtaa hallintopäällikkö
  • Digitalisaatio ja innovaatiot, jota johtaa ICT-johtaja
  • Viestintä ja yhteiskuntasuhteet, jota johtaa viestintäpäällikkö
  • Sihteeripalvelut, jota johtaa palvelupäällikkö

Konsernihallinnon johtajan ja palvelualuepäälliköiden tehtävät täytetään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.

Kaupunginhallitus päätti, että voimassa oleva keskushallinnon toimintasääntö kumoutuu konserniohjauksen alaisten tulosalueiden toimintasäännön astuessa voimaan 1.1.2020.

 

Neuvostot nimettiin

Kaupunginhallitus nimesi seuraavat jäsenet vanhusneuvostoon, maahanmuuttajaneuvostoon ja vammaisneuvostoon kaudelle 2019-2021 neuvostojen ehdotusten pohjalta.

Vanhusneuvosto 2019-2021

Maija-Liisa Mäenpää, varajäsen Kaija Kahila
Irmeli Mandell, varajäsen Vuokko Ryytty
Ritva Heiman, varajäsen Liisa Sirén
Raimo Risku, varajäsen Raili Björklund
Erkki Mäkelä, varajäsen Liisa Mäenpää
Christina Rydström, varajäsen Maj-Britt Gref
Christer Westerback, varajäsen Brita Helsing
Bernice Tiihonen, varajäsen Gunilla Borgar
Henrik Fågelbärj, varajäsen Jussi Elenius
Marjatta Kiviranta, varajäsen Lasse Reinman

Kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Erkki Mäkelän ja varapuheenjohtajaksi Irmeli Mandellin.

Kaupunginhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon nimettiin Jorma Kivimäki.

Maahanmuuttajaneuvosto 2019-2021

Ramieza Mahdi, varajäsen Sture Erickson
Markku Rautonen, varajäsen Laura Linna-Välimäki
Marianne Waltermann, varajäsen Linnea Hasselblatt
Lotta Alhonnoro, varajäsen Calle Koskela
Tomislav Krstevski, varajäsen Seija Suomela
Oili Airaksinen-Rajala, varajäsen Matti Sorvari
Nertila Kavaja, varajäsen Kiymet Ser
Adriana Kaslin, varajäsen Ali Rezai
Farhad Ariyaeimehr, varajäsen Natalia Syring
Olumide Akinyemi, varajäsen James Godwin
Gilbert Kabingwa, varajäsen Enayatullah Rezaie
Mayya Ratsuk, varajäsen Gakumba Jaspe

Kaupunginhallituksen edustajana jatkaa Laura Ala-Kokko ja varajäsenenä Marianne Waltermann. Laura Ala-Kokko jatkaa myös neuvoston puheenjohtajana.

Vammaisneuvosto 2019-2021

Ritva Hagelberg, varajäsen Simo Välimaa
Outi Tuomi-Saarijärvi, varajäsen Marja Niskanen
Marjo Luomanen, varajäsen Anne Varteva
Jukka Heiskanen, Arvo Isomäki
Teijo Gunell, varajäsen Helle Pellinen
Kurt Jäntti, varajäsen Jukka Jaatinen
Oili Airaksinen-Rajala, varajäsen Gun Väkeväinen
Seppo Korpi, varajäsen Pentti Risberg
Päivi Moisio, varajäsen Aira Helala
Nils-Johan Englund, varajäsen Ulla Granfors
Linnea Hasselblatt, varajäsen Matias Kvist
Sari Ala-Heikkilä, varajäsen Matti Vahtera

Kaupunginhallituksen edustajana jatkaa Anne Salovaara-Kero ja varajäsenenä Marko Heinonen. Anne Salovaara-Kero jatkaa myös neuvoston puheenjohtajana.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.