Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden säljer två skogsskiften på Fåröarna för skyddsändamål

Publicerad: 24.10.2019

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 21.10.2019 bland annat Fåröarna och centralförvaltningens organisation samt utsåg ledamöterna i råden.

Staden säljer två skogsskiften på Fåröarna till finska staten. Av lägenheten Älgen säljs 3,2 hektar skog och av lägenheten Skärgården 3,4 hektar skog.

Staten köper skogarna för skyddsändamål som en del av METSO-handlingsplanen. Mer information: METSO-programmet. METSO kombinerar skyddet av skogar och en skogsekonomisk användning. Köpesumman är totalt 54 100 euro.

Största delen av sommarstugeägarna på Fåröarna har önskat att skogsområdena ska skyddas och har motsatt sig avverkningar i enlighet med stadens skogsplan.

 

Centralförvaltningens organisationsreform framskrider

Stadsfullmäktige godkände 7.10.2019 de ändringar som föreslagits i stadens förvaltningsstadga och gäller organisationsreformen inom centralförvaltningen så att de träder i kraft 1.1.2020.

Arbetet fortsätter med ändring av verksamhetsstadgan. I verksamhetsstadgan redogörs hur centralförvaltningen organiseras och vilka dess uppgifter är.

Den nya koncernstyrningssektorn består av tre resultatområden, vilka är Koncernförvaltningen, Planläggningen och Lillkyro områdesförvaltning. De ändringar som föreslagits i stadgan gäller endast Koncernförvaltningens resultatområde, så det blir i det här sammanhanget inga ändringar inom resultatområdena Planläggningen och Lillkyro områdesförvaltning.

Koncernsförvaltningens resultatområde leds av koncernförvaltningsdirektören som har rätt att anställa förmän till service- och verksamhetsenheterna. Koncernförvaltningsdirektörens tjänst tillsätts av stadsstyrelsen.

Resultatområdet indelas i sju serviceområden enligt följande:

  • Ekonomi och strategi, som leds av ekonomi- och strategidirektören
  • Personal, som leds av personaldirektören
  • Ägarstyrning, som leds av ägarstyrningsdirektören
  • Förvaltning och ärendehantering, som leds av förvaltningschefen
  • Digitalisering och innovationer, som leds av ICT-direktören
  • Kommunikation och samhällsrelationer, som leds av kommunikationschefen
  • Sekreterarservice, som leds av servicechefen

Uppgifterna som koncernförvaltningsdirektör och serviceområdeschefer ska tillsättas genom ett internt anmälningsförfarande.

Stadsstyrelsen beslutade att den gällande verksamhetsstadgan för centralförvaltningen upphävs då verksamhetsstadgan för de resultatområden som lyder under koncernstyrningen träder i kraft 1.1.2020.

 

Ledamöter i råden utsågs

Stadsstyrelsen utsåg följande ledamöter i äldrerådet, invandrarrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning för perioden 2019–2021 utifrån rådens förslag.

Äldrerådet 2019–2021

Maija-Liisa Mäenpää, ersättare Kaija Kahila
Irmeli Mandell, ersättare Vuokko Ryytty
Ritva Heiman, ersättare Liisa Sirén
Raimo Risku, ersättare Raili Björklund
Erkki Mäkelä, ersättare Liisa Mäenpää
Christina Rydström, ersättare Maj-Britt Gref
Christer Westerback, ersättare Brita Helsing
Bernice Tiihonen, ersättare Gunilla Borgar
Henrik Fågelbärj, ersättare Jussi Elenius
Marjatta Kiviranta, ersättare Lasse Reinman

Stadsstyrelsen godkände Erkki Mäkelä som ordförande och Irmeli Mandell som vice ordförande i äldrerådet.

Till stadsstyrelsens representant i äldrerådet utsågs Jorma Kivimäki.

Invandrarrådet 2019–2021

Ramieza Mahdi, ersättare Sture Erickson
Markku Rautonen, ersättare Laura Linna-Välimäki
Marianne Waltermann, ersättare Linnea Hasselblatt
Lotta Alhonnoro, ersättare Calle Koskela
Tomislav Krstevski, ersättare Seija Suomela
Oili Airaksinen-Rajala, ersättare Matti Sorvari
Nertila Kavaja, ersättare Kiymet Ser
Adriana Kaslin, ersättare Ali Rezai
Farhad Ariyaeimehr, ersättare Natalia Syring
Olumide Akinyemi, ersättare James Godwin
Gilbert Kabingwa, ersättare Enayatullah Rezaie
Mayya Ratsuk, ersättare Gakumba Jaspe

Laura Ala-Kokko fortsätter som stadsstyrelsens representant och Marianne Waltermann som ersättare. Ala-Kokko fortsätter även som rådets ordförande.

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2019–2021

Ritva Hagelberg, ersättare Simo Välimaa
Outi Tuomi-Saarijärvi, ersättare Marja Niskanen
Marjo Luomanen, ersättare Anne Varteva
Jukka Heiskanen, ersättare Arvo Isomäki
Teijo Gunell, ersättare Helle Pellinen
Kurt Jäntti, ersättare Jukka Jaatinen
Oili Airaksinen-Rajala, ersättare Gun Väkeväinen
Seppo Korpi, ersättare Pentti Risberg
Päivi Moisio, ersättare Aira Helala
Nils-Johan Englund, ersättare Ulla Granfors
Linnea Hasselblatt, ersättare Matias Kvist
Sari Ala-Heikkilä, ersättare Matti Vahtera

Anne Salovaara-Kero fortsätter som stadsstyrelsens representant och Marko Heinonen som ersättare. Salovaara-Kero fortsätter även som rådets ordförande.

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.