Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunki on sitoutunut Wasa Station -hankkeen toteuttamiseen

Vaasan kaupunki on sitoutunut Wasa Station –hankkeen toteuttamiseen YIT:n kanssa solmitun toteuttamissopimuksen mukaisesti. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet toimimaan niin, että hankkeen rakentamisen edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoittaa aktiivista toimintaa ja sellaisten ratkaisujen edistämistä, joilla osapuolet saavuttavat hankkeen kannalta parhaan lopputuloksen.

Toteuttamissopimus on solmittu rakennusyhtiö YIT:n kanssa vuonna 2017.

– Itse haluan osoittaa, että Vaasan kaupunki on luotettava sopimuskumppani, ja viemme virkamiestyötä eteenpäin sopimuksen myötävaikuttamisvelvoitteen hengessä, sanoo Vaasan kaupungin teknisen toimen johtaja ja hankkeen johtoryhmän jäsen Markku Järvelä.

Kaupunki vastaa musiikki- ja kongressikeskuksesta, rakennuttaja muista osista

Kun hanke etenee toteutusvaiheeseen, vastaa Vaasan kaupunki Wasa Stationin yhden osion eli musiikki- ja kongressikeskuksen rahoituksesta sekä toiminnasta ja käyttökustannuksista rakennuksen valmistuttua.

Monitoimikorttelin muut osat (kauppakeskus, asunnot, hotelli ja ravintola, monitoimihalli) ovat yksityisiä eli niiden rahoituksesta vastaavat rakennuttaja YIT ja sijoittajat.

Kun hankkeen toteuttamisedellytykset aikanaan täyttyvät, päättää kaupunginhallitus siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Vaasan kaupungin omistukseen tulevan musiikki- ja kongressikeskuksen rakentamista varten kaupunki perustaa kiinteistöosakeyhtiön. Rakentaminen rahoitetaan osin lainalla, jonka takauksesta Vaasan kaupunginvaltuusto päättää.

Hanke on edelleen kehittämisvaiheessa

Hanke on jaettu toteuttamissopimuksen mukaisesti kehittämis- ja toteutusvaiheisiin. Tällä hetkellä hanke on kehittämisvaiheessa, jolloin arvioidaan kolmen toteuttamisedellytyksen valmiusastetta:

1.    Wasa Stationin suunnitelmien laadinta (YIT)

2.    kaupallisten ja taloudellisten edellytysten arviointi

3.    jatkosopimusten laadinta

Toteuttamisvaiheeseen voidaan edetä, kun nämä kolme edellytystä täyttyvät. Tämän jälkeen YIT voi jättää rakennuslupasuunnitelmat hyväksyttäväksi. Markku Järvelän mukaan tämän kokonaisarvion loppuun saakka kaupungin vastuu hankkeesta on 200 000 euroa. Summa tulisi maksettavaksi, jos hanke raukeaa yllä mainittujen perusteiden vuoksi.

– Jos kaupunki vetäytyisi hankkeesta esimerkiksi taloudellisen tilanteen tai jonkun muun syyn vuoksi, olisivat nämä syyt sopimuksen näkökulmasta perusteettomia ja vetäytyminen hankkeesta maksaisi miljoonia, Järvelä selventää.

Rakentaminen kestää noin kolme vuotta

Rakennusyhtiö YIT ja hollantilainen hotelliketju Odyssey Hotel Group julkistivat syyskuussa esisopimuksen Wasa Stationin tilojen vuokrauksesta hotellikäyttöön.

– Usko hankkeen toteutumisesta on siis vahva, jopa kansainvälinen, Järvelä sanoo.

Wasa Station toisi sekä rakentamisen aikana että käytön myötä monia välittömiä ja välillisiä myönteisiä vaikutuksia kaupunkiin ja sen elinkeinoelämään. Esimerkiksi verotuloja se lisäisi arviolta noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Välilliset hyödyt arvioidaan moninkertaisiksi.

Rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän noin kolme vuotta. Mikäli rakentaminen alkaisi vuonna 2020, tulisivat musiikki- ja kongressikeskuksen vaikutukset kaupungin käyttötalouteen näkymään aikaisintaan vuonna 2024.

Lisätietoa

Wasa station verkkosivut

Julkaistu: 08.10.2019