Ohita valikko
siilot

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi siilokaavasta tehdyn valituksen 

Julkaistu: 19.3.2020

Korkein hallinto-oikeus on 19.3.2020 tekemällään päätöksellä hylännyt Vaasan siilokaavasta tehdyn valituksen. Päätöksen myötä Vaasan kaupunki pääsee etenemään tontinluovutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelussa. 

KHO:n johtopäätöksissä todetaan, että asemakaavan muutoksessa on otettu riittävästi huomioon oikeusvaikutteinen yleiskaava eikä kaavamuutos heikennä RKY-kohteen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä asemakaavalle säädettyjen sisältövaatimusten vastaisesti. Kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa puitteissa hyväksyä asemakaavan muutoksen.

Teknisen toimen johtajan Markku Järvelän mukaan KHO:n ratkaisu oli täysin kaupungin odotusten mukainen.
– Päätös on periaatteellisesti merkittävä, sillä se on julkaistu ns. KHO:n vuosikirjapäätöksenä, Järvelä kommentoi.

Vaasan kaupunginhallitus linjasi jatkomenettelyn pääpiirteet vuonna 2017. Linjauksen mukaan tontin luovutuksesta järjestetään avoin ja yleinen tontinluovutuskilpailu. Kilpailussa käytetään valintamenettelynä hintakilpailua, jossa korkeimman hinnan tarjonnut valitaan tontin rakennuspaikan toteuttajaksi.

Voittajaksi valitun tahon tulee sitoutua järjestämään kohteesta yleinen arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta uudisrakentamista koskevat luvat haetaan ja kohde rakennetaan. Voittaja saa myös purettavakseen siilorakenteet kokonaisuudessaan sekä ostaa uudisrakentamista koskevat velvoiteautopaikat kaupungin ja HSS:n tekemän sopimuksen mukaisesti.

Tekninen toimiala viimeistelee tontinluovutusmenettelyn tarjouspyyntöasiakirjoja kevään 2020 aikana.