Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
siilot

Artikelkategorier: Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären över siloplanen

Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 19.3.2020 förkastat besvären över Vasas siloplan. I och med beslutet kan Vasa stad fortsätta med beredningen av anbudsförfrågningsdokument som gäller tomtöverlåtelse.

I HFD:s slutsatser konstateras att den rättsverkande generalplanen har beaktats tillräckligt i detaljplaneändringen och planändringen försvagar inte värdena hos den byggda kulturmiljön av riksintresse i strid med de innehållskrav som är föreskrivna för en detaljplan i 54 § i markanvändnings- och bygglagen. Stadsfullmäktige har inom ramen för sin prövningsrätt kunnat godkänna detaljplaneändringen.

Enligt tekniska sektorns direktör Markku Järvelä var HFD:s avgörande helt i överensstämmelse med stadens förväntningar. – Principiellt är beslutet betydelsefullt, eftersom det har publicerats som HFD:s s.k. årsboksbeslut, konstaterar Järvelä.

Stadsstyrelsen i Vasa angav riktlinjerna för det fortsatta förfarandet år 2017. Enligt riktlinjerna ska en öppen och allmän tomtöverlåtelsetävling ordnas om överlåtelsen av tomten. I tävlingen används priskonkurrens som urvalsförfarande, där den som har gett det högsta budet väljs till genomförare av byggplatsen på tomten.

Den som väljs till vinnare bör förbinda sig att ordna en allmän arkitekttävling om objektet och utgående från den ansöks om tillstånd för nybyggande och objektet byggs. Vinnaren får även helt sköta rivningen av silokonstruktionerna samt köpa de obligatoriska bilplatser som gäller för nybyggandet i enlighet med avtal mellan staden och HSS.

Tekniska sektorn finslipar anbudsförfrågningsdokumenten som berör tomtöverlåtelseförfarandet under våren 2020.

Publicerad: 19.03.2020