Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Laajametsän suurteollisuusalueen kaavaa tarkistetaan

Julkaistu: 23.3.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 22.3.2021 muun muassa Laajametsän teollisuusalueen asemakaavaa.

Akkuteollisuuden tarpeita ennakoiden laadittu Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaava (ak1086) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.10.2018. Neuvotteluita mahdollisten toimijoiden suuntaan on jatkettu kaavan voimaan tulon jälkeen ja asemakaavaan kohdistetut tarpeet ovat nyt paremmin selvillä.

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Vaasan lentokentän itäpuolelle Itäisen Runsorintien, Kivimetsätien, rautatien sekä Vaasan ja Mustasaaren kuntarajan rajaamalle alueelle. Tavoitteena on täsmentää akkuteollisuuden tarpeisiin laaditun asemakaavan määräyksiä ja pyrkiä varmistamaan edellytykset kehittää aluetta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Kaava on ollut nähtävillä 27.1 – 25.2.2021, jonka aikana siitä jätettiin 10 lausuntoa ja Vaasan ympäristöseuran muistutus. Kaavaehdotusta on saatujen lausuntojen ja muistutuksen perusteella tarkistettu.

Ekologisuuden painoarvoa lisättiin

Alueelle osoitettujen metsäalueiden ympäristöarvoja ja ekologisuutta tukevien määräysten painoarvoa lisättiin. Alueen luontoarvoja arvotettiin yhteistyössä Ely-keskuksen luontoasiantuntijoiden kanssa maastokäynnein ja neuvotteluin. Lausunnossa esiin tuodun liito-oravien kulkureitin olemassaolo on turvattu Laajametsän osayleiskaavassa, sillä yksi reitti sijaitsee nyt laadittavan asemakaavan ulkopuolella. Kaavaan tehtiin myös muita pieniä muutoksia.

Kaavamuutos käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa. Tutustu kaavaan.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.