Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Detaljplanen för Långskogens storindustriområde justeras

Publicerad: 25.3.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 22.3.2021 bland annat om detaljplanen för Långskogens industriområde.

Detaljplanen för Långskogens storindustriområde (ak1086), som gjordes upp som en förberedelse för batteriindustrins behov, godkändes av stadsfullmäktige 8.10.2018.Förhandlingarna med potentiella aktörer har fortsatt efter att planen trätt i kraft och de behov som gäller detaljplanen är nu mer kända.

Detaljplaneändringsområdet är beläget öster om Vasa flygfält på det område som avgränsas av Östra Runsorvägen, Stenskogsvägen, järnvägen samt kommungränsen mellan Vasa och Korsholm. Målet är att precisera bestämmelserna i den detaljplan som har utarbetats och sträva efter att säkerställa förutsättningarna för att utveckla området som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier får förläggas.

Detaljplanen har varit offentligt framlagd 27.1–25.2.2021, och under den tiden inlämnades 10 utlåtanden och en anmärkning av Vasa miljöförening. Detaljplaneförslaget har justerats på basis av utlåtandena och anmärkningen.

Områdets naturvärden värderades

Större vikt har lagts vid de bestämmelser som stöder skogsområdenas naturvärden och ekologiska aspekter i detaljplaneområdet. Områdets naturvärden värderades i samarbete med NTM-centralens naturexperter genom terrängbesök och förhandlingar. Flygekorrförbindelsen, som togs upp i ett utlåtande, har tryggats i delgeneralplanen för Långskogen, då rutten befinner sig utanför den detaljplan som nu ska göras upp. I detaljplanen gjordes även andra små ändringar.

Detaljplaneändringen behandlas ännu i stadsfullmäktige. Bekanta dig med detaljplanen.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.