Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Länsiniittyyn valmistuu päiväkoti vuonna 2023

Julkaistu: 25.3.2021

Länsiniittyyn rakentuu lähivuosina odotettu uusi päiväkoti. Kaksikieliseen päiväkotiin tulee yhteensä viisi lapsiryhmää.

Vaasan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.3. Länsiniityn päiväkodin tarveselvityksen. Tämän jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Tavoitteena on, että päiväkoti olisi käyttövalmis vuonna 2023.

Päiväkodille on varattu tontti Nuotiopiiri-nimisen kadun alkupäähän, Nuotiopiirin ja Länsiniityntien väliin jäävälle alueelle. Päiväkotirakennus sijoitetaan tontille siten, että tulevaisuudessa on mahdollista tarvittaessa laajentaa päiväkotirakennusta tai rakentaa samalle tontille koulu.

Tontille rakentuu 87 paikkainen palvelusetelipäiväkoti eli yksityinen päiväkoti, jolta kaupunki ostaa varhaiskasvatuspalvelut.

– Päiväkotiin tulee yhteensä viisi ryhmää: kolme suomenkielistä ryhmää, joista yksi alle kolmevuotiaiden ryhmä ja kaksi yli kolmevuotiaiden ryhmää sekä kaksi ruotsinkielistä ryhmää, joista yksi alle kolmevuotiaiden ryhmää ja yksi yli kolmevuotiaiden ryhmä, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi.

Ryhmärakenteen halutaan kuitenkin olevan joustava, jotta muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä. Esiopetusta alueella tarjotaan Metsäkallion päiväkodissa.

Vaikutuksia muihin suuralueen päiväkoteihin

Länsiniitty, Koskisuo, Kotiranta ja Metsäkallio kuuluvat kaikki Kotirannan suuralueeseen. Länsiniityn uudella päiväkodilla on vaikutuksia myös alueen muihin varhaiskasvatusyksiköihin.

– Kun Länsiniityn päiväkoti valmistuu, vapautuu Metsäkallion päiväkodista tilaa kahdelle lapsiryhmälle. Sinne voidaan siirtää Hemstrands daghemin päiväkodin kaksi ryhmää ja samalla luopua Hemstrands daghemin pienistä ja vähäisen henkilöstömäärän vuoksi haavoittuvista tiloista. Metsäkallion päiväkodissa jatketaan pihassa sijaitsevan paviljongin vuokra-aikaa, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Länsiniityn uuden päiväkodin palveluntuottajan ja rakennuttajan valinnassa käytetään avointa kutsumenettelyä. Vastaavaa menettelyä käytettiin Pukinjärven palvelusetelipäiväkodin perustamisen yhteydessä vuonna 2017.

– Kaupungin näkökulmasta palvelusetelipäiväkodin etu omaan investointiin nähden on, että maksamme vain käytössä olevista paikoista, investointi ei rasita kaupungin tasetta ja rakentamisen aikataulu voi olla hieman nopeampi, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Kun Länsiniityn päiväkoti on valmis ja käytössä, on palvelusetelipaikkojen kustannus kaupungille noin 995 000 euroa vuodessa. Mikäli Hemstrads daghemin tiloista luovutaan, syntyy tästä säästöjä vuositasolla 370 000 euroa vuositasolla. Metsäkallion paviljongin vuokrakustannus on 164 400 euroa vuodessa.