Ohita valikko
Ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Maankäytön toteuttamisohjelma 2020-2024 turvaa pitkäjänteisen suunnittelun

Julkaistu: 12.5.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.5.2020 muun muassa Maankäytön toteuttamisohjelmaa.

Maankäytön toteuttamisohjelma on osa kaupungin strategista ohjelmakokonaisuutta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkistrategiassa linjattuja asioita, asuin- ja yritystonttien riittävyyttä sekä tonttituotannon ja palveluverkkojen yhteensovittamista pitkäjänteisesti. Ohjelmaa päivitetään vuosittain. Toteuttamisohjelma toimii myös kaupungin kaavoitusohjelmana.

Väestömäärä kasvaa, palvelut keskittyvät

Ohjelmaan on päivitetty vuosille 2020-2024 muun muassa väestömuutoksista aiheutuvat tarpeet. Kaupungin väestönkasvun tavoite on noin 500 asukasta vuodessa.

Asuntotuotannon vuositavoite on yhteensä 560 asuntoa, joista kerrostaloasuntoja on 400, rivitaloasuntoja 80 ja omakotitaloasuntoja 80. Asuntotuotannon painopiste on keskustassa ja sen läheisyydessä. Kehitettäviä alueita ovat muun muassa Klemettilä, Ravilaakso, Palosaari, Vaskiluoto ja Wärtsilän entisen tehtaan alue. Uusia asuntoalueita otetaan harkitusti käyttöön.

Rakennushankkeista suurimpia ovat Wasa Station, keskussairaalan laajennus ja uusi pääterveysasema, keskustan koulukampus ja Palosaaren kampus. Infrahankkeita ovat muun muassa sataman kehittäminen, vesilaitoksen alueen laajennus, Korsholmanpuistikon silta ja uusi vesitorni.

Kaupunginhallitus hyväksyi Maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2020-2024.

Lue lisää kaupunkisuunnittelusta.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.